Månad: november 2016


Hi – I’m Henry!

Henry

My name is Henry Torres and I am an exchange student from Madrid ( although born in Perú). I am doing a Bachelor project on Metal Organic Frameworks under the supervision of the professor Pascal Dietzel. I had never been in Norway before I came this summer, and I chose this destination because of the possibility to enjoy the nature and have a different lifestyle than in Madrid!

Spennande Nobel-foredrag om molekylære motorar!

NKS-Bergen har lang tradisjon for å presentere Nobelprisvinnarar i kjemi, og i år tok Mali Husby Rosnes seg av den oppgåva på meisterleg vis. IMG_0364Med utgangspunkt i grundig forarbeid og personleg kjennskap til ein av prisvinnarane fortalte ho den fengslande historia om utviklinga av supramolekylær kjemi frå Lehn, Pedersen og Cram (Nobelprisen 1987) til kontrollert framstilling av molekylære motorar og årets heltar; Stoddart, Sauvage og Feringa.nature10587-f1.2

 

(Biletet til høgre viser molekylær «bil», les meir i Kudernac et al., Electrically Driven Directional Motion of a Four-Wheeled Molecule on a Metal Surface. Nature 2011, 479 (7372), 208.)

 

Etterpå kunne arrangementskomitéen Rihannon, Camilla, Inger og Audun (Takk til dykk!!) by på ferske reker og anna godt, til store glede for 25-30 oppglødde kjemikarar. Til neste år står det klar ein stol også til deg!

 

 

 

Nobelforedrag og fest!

Nobelfest2016For mange av oss er dette så nær ein Nobelpris som vi nokon gong kjem — Meld deg på NKS Bergen si førjulsfeiring av årets vinnarar av Nobelprisen i kjemi – både kjemi, god mat og godt lag i ein og same pakke!

Føredragshaldar er Dr. Mali H. Rosnes — dette lovar godt!

Tid: fredag 25. november, kl. 18:30

Stad: Rom 3069/Tripletten

Antrekk: Pent

 

Påmeldinga sender du til mailadresse: ingerhostmark@gmail.com

 

3 timers – HMS / 3h HSE seminar

Torsdag 24. november kl 9-12 vil forelesere og teknisk stab 
på Kjemisk institutt gjennomføre eit HMS-seminar med fokus 
på laboratoriepraksis.
Thursday November 24 at 9-12 am, the chemistry department 
will join in a seminar focussed on HSE-issues at the 
laboratory.

 Film – pizza – chill(i)

FilmkveldKFUH16

Med over 100 oppmøtte studenter var film(Mulan)kvelden med KFU stor suksess! 
Et avbrekk i eksamenstiden med pizza og kos.
De koste seg masse. Dette skal de absolutt gjøre igjen.

Fremragende underviser

excellent_teacherMN-fakultet innfører en meritteringsordning for gruppe-A undervisere i form av den pedagogiske kompetansebetegnelsen Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner). Frist for første søknadsrunde er 31. januar 2017. En vellykket søknad vil medføre lønnsøkning og gir medlemskap i fakultetets pedagogiske akademi. Møt opp på informasjonslunsj på torsdag 17. november for detaljer om hva ordningen går ut på!

Russerne KOMMER – ikke, men du kan dra dit de bor.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt.

Senteret eies og finansieres av NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø i fellesskap.

Søk midler fra Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

 

1)      Midler til faglig seminar i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

2)      Midler til PhD-aktiviteter i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

3)      Midler til faglig nettverksbygging 2017-18 – søknadsfrist 15. februar 2017

 

Mer om senteret: http://www.st-petersburg.uio.no/

Ka vil DE bli? – fagdager i kjemi

fagdag1H16

Nå er de her igjen, 24 av byens håpefulle fremtidskjemikere. I dag fra skolene i Arna og Åsane.

Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskolen. Faget er obligatorisk for alle elever. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Kjemisk institutt har deltatt siden oppstarten, og tilbyr fem fagdager pr skoleår for elever på 9. trinn.

Datoer for høsten 2016 er 4., 18., og 25. november.

Faglig leder er Bjørn Grung.

Teknisk leder er Inger J. Fjellanger

Husker du å søke etter PENGER?

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/ 

Søknadsfrist er 1. desember, 2016

 

Ansatte (forskere) kan søke:

 

Studenter og stipendiater kan søke:

Course evaluation is approaching…

November is upon us and most of the laboratory courses are about to conclude. Evaluation time is approaching, of the students (exams) and by the students (course evaluation). Our Study Board has selected the following courses to be evaluated by the participating students: KJEM100, KJEM120, KJEM131, KJEM210, FAEM211, KJEM214, KJEM232, KJEM243 and PTEK213. Evaluations from previous terms may be found in the Quality data base.

lectureAlthough it is probably late warning, it may be interesting for our teachers (and we are all teachers) to learn what the students find especially irritating in a lecturer. Please consult the latest issue of University World News – does it apply to anybody you know?