Månad: januar 2017


Jubileumsseminar i Aulaen fredag kl 13-16 – Geofysen er 100 år

allegt70_geofysisk_instI 2017 er Geofysisk institutt 100 år. Jubileet blir feiret gjennom hele året på ulike måter og gjennom forskjellige arrangementer. Det første arrangementet – Jubileumsseminaret i Universitetets Aula er i morgen, fredag 6. januar og er åpent for alle. Seminaret er i to deler, og spesielt sesjon 2, om fornybar energi, vil være av stor interesse for mange på Kjemisk institutt.

kl. 13.00-14: Geofysen – En lokal aktør på nasjonale og internasjonale arenaer

kl 14.15-16: Energi fra sol vind og vann – en lokal og global utfordring

Se flere detaljer her.

 

Korleis kombinere tradisjonell undervisning med nettundervisning?

I fleire av emna våre kan det vere nyttig å erstatte og/eller komplementere deler av den vanlege undervisninga med studentaktivitet over nettet. Dette kan brukast både til mengdetrening og stoffgjennomgang for utvalde deler av pensum. Program for universitetspedagogikk inviterer denne våren til eit kurs i nettopp How to Design and Teach Blended CoursesKurset UPED63X går over 3 dagar (23. februar, 23. mars og 20. april) og du kan finn lenke for å registrere deg her. For meir detaljert informasjon, sjå tekst.

PatentPak is now available

patentpak_web_banner

PatentPak is now available as an option in SciFinder. It is a rapid way of getting directly to the chemical information at the location in the patent. For more information, you can take a look at this site , or consult a youtube video such as this one. 

← Previous page