Månad: februar 2017


Nyttig MN Workshop om læringsutbyte etc!

I forbindelse med revisjonen av studieplaner inviterer MN-fakultetet til workshop på onsdag den 15. februar kl 10.00 – 14.00 på seminarrommet på VilVite.excellent_teacher

Mange undervisere ved Kjemisk har sendt inn utkast til reviderte læringsutbyttebeskrivelser på sitt eller sine emner i BSc-studiet i kjemi. På denne workshop’en vil du få gode innspill til å videreutvikle utkastet ditt, spesielt med tanke på sammenhengen mellom formulering av faglige mål og egnede former for vurdering av måloppnåelse. Ivar Nordmo og Yael Harlap fra institutt for pedagogikk bidrar med kyndige innspill og nyttige utfordringer.

Påmeldingsfrist er 10. februar. Fakultetet bestiller te/kaffe og lunsj.

Alle kursansvarlige på instituttet er herved oppfordret til å melde seg på workshop’en:  Påmeldingsskjema

Utlysning av driftsmidler ved Kjemisk

Små driftsmidler

Det kan nå søkes om små driftsmidler. Instituttet har 370 kkr til fordeling. Midlene skal gå til gode, aktive forskere i fast vitenskapelig stilling som ikke har store driftsmidler allerede. Hver tildeling er minst 15 og maksimalt 75 kkr og skal benyttes innen 1. des.

Ekstra driftsmidler til internprosjekt

Driftsmidler til våre internprosjekt er i hovedsak dekket ved:

  • Annuumstildeling (i år: 20 kkr pr UiB-stipendiat)
  • Oppstart + belønningsmidler (i år: 15 kkr for kjemi-MSc, 10 kkr for farmasi-MSc, 8 kkr for lektor-MSc (30 stp oppgave),   20 kkr for PhD)
  • Små driftsmidler (se over).
  • Felles drift med eksternfinansierte prosjekter

For instituttet er det viktig at vi kan tilby MSc-oppgaver innen et bredt spektrum av kjemisk forskning. For å bidra til et driftsgrunnlag for internprosjekter som muliggjør dette, åpnes det for å søke ekstra driftsmidler til MSc- og UiB-PhD-prosjekter. Totalt er det omdisponert 165 kkr til dette formålet for 2017.

Tildeling vil primært bli gitt til MSc-prosjekter hvor det er godtgjort at driftsutgiftene vil klart overgå oppstart + belønningsmidler. Et gitt MSc-prosjekt kan kun gi grunnlag for tildeling i ett kalenderår. MSc-studenten må ha blitt formelt tatt opp til studiet i løpet av 2016. I den grad det er midler igjen etter tildeling basert på MSc-prosjekter, vil det også kunne gis driftstilskudd til UiB-PhD-prosjekter. Det må godtgjøres at driftsutgiftene vil klart overgå annuumstildeling, og PhD-studenten må ha blitt formelt tatt opp til studiet i løpet av 2014-16.

Det kan søkes om både små driftsmidler og ekstra driftsmidler til internprosjekt i samme søknad, men behov og formål må begrunnes separat. Kortfattet søknad (1 side) sendes som vedlegg til epost til vår adm. sjef innen onsdag 15. februar.

 

BTO-day tomorrow (Tuesday Feb 7)

elisabethsilden

Reminder: Tomorrow is the first Tuesday of the month, and Elisabeth from BTO will be here from 12 o´clock – at your service!

The future of Norwegian biofuel – visit Campus Kronstad on Wednesday

Copyright: Colourbox

Copyright: Colourbox

The future of Norwegian biofuel

Wednesday 8th of February, 12.00 – 16.00

Venue: Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad, Room D113

12:00 Informal lunch

12:40 Welcome, by Richard John Grant, HVL

12:45 Biofuels: The whys and whynots 4Norway, and the howmuch, Gunnar S Eskeland, NHH

13:10 The spark plug, Lars Magne Nerheim, HVL

13:35 Bio oil, Geir H. Ingeborgrud, Eco-1

14:30-14:55 Research perspectives on biofuels, Tanja Barth, UiB

14:55 The European strategy on biofuel, Tor Ivar Eikaas, Norges Forskningsråd

15:20 Norwegian use of aviation biofuel, Avinor

Salmon in the NMR tube

Applying NMR spectroscopy and Magnetic Resonance Imaging, researchers at our department (Christian Totland, John Georg Seland and Willy Nerdal) and at Høgskulen på Vestlandet (Signe Steinkopf) document how reduction in marine omega-3 in farmed salmon affects salmon fillet features, right down at the molecular level. The study shows that carbon magnetic resonance spectroscopy direct on the fish meat can quantify the most relevant fatty acids within 40 minutes without the use of chemicals such as chloroform. In 1990, omega-3 in farmed salmon was predominantly marine fatty acids while there are now roughly equal levels of omega-3 from plants and marine sources. laks_mriMR images show differences in texture between wild and farmed salmon, where wild salmon have narrower lines of fat tissue compared to farmed salmon. In addition, the muscle tissue of farmed salmon shows buildup of fat, known as marbled fat. The softer consistency of farmed salmon can be viewed in conjunction with fat profile.

 

 

← Previous page