Månad: mars 2017


nanoBergen Brain-storming session

Nano2021 is a nanoscience and -technology program funded by the Norwegian research council. The next upcoming application deadline is May 24, with 41 MNOK in the pot. Importantly, this call allows for researcher projects («Forskerprosjekt»), which does not require industry participation. The call is detailed here. 170328_idea-meeting

On Tuesday 28, researchers from six different departments and institutions joined forces at the Department of Chemistry in a project-generation session within the nanoBergen network, with the purpose to establish local inter-institutional collaborations for the upcoming NANO2021 call as well as longer-term calls. Project ideas were presented that involve interesting nanoscience related to physics, chemistry and molecular biology, with downstream applications within e.g. technology, energy and medicine. In addition to the thrill of joining multidisciplinary scientific discussions, several concrete collaborations were established, inspiring similar meetings for future calls. Thanks to Christian for organizing this event!

Allmøte onsdag 22. mars om Scenario 2030

På oppdrag fra Fakultetstyret har arbeidsgruppen Scenario 2030  vurdert framtidig organisering for å sikre gode vilkår for fakultetets fagområder. scenario2030logoDette arbeidet har blitt presentert i flere omganger på Kjemisk institutt, se f. eks. andre innslag på KjemiNytt. Det foreligger nå en endelig innstilling som sendes på høring til instituttene og RU. Det er også åpent for innspill fra enkeltpersoner eller grupper. Høringsdokumentet og informasjon om prosessen finnes her. Siste frist for innspill/merknader er 20. april 2017.

Det holdes allmøte onsdag 22. mars kl- 10.00-12.00 i Aud. 1 i Realfagbygget  i sakens anledning. Medlemmer av instituttrådet samt alle andre interesserte oppfordres til å stille på allmøtet for å få informasjon!

Vikariat som over/avd.-ingeniør

Det er ledig ei mellombels stilling som overingeniør/avdelingsingeniør ved Kjemisk institutt. Stillinga er knytt til drifta av instituttet sine laboratorium innanfor kromatografi. Stillinga varer ut 2017, men det kan bli aktuelt å tilby forlenging. Avhengig av utdanning og kvalifikasjonar hos den som vert tilsett, kan det bli aktuelt å tilsetje anten som avdelingsingeniør eller som overingeniør. Meir informasjon finn du her. Søknadsfristen er 20. mars.

Spør rektor!

rektoratSom forberedelse til rektorvalget 30.mars-5.april, blir det tirsdag 14.3 kl 13.30-15 åpent valgmøte for fakultetet med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort sin valgplattform (se www.olsen2017.info), og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til valgplattformen.

Møtet holdes i auditorium 5 i Realfagsbygget, 3.etg.

, mars 13, 2017. Category: Møte.

Alexander presents his second book

Chemists have many talents, and former PhD-student at the chemistry department, Alexander Sandtorv, certainly fits the bill. This Saturday he is launching his second book. Different from the first one which was an introduction to chemistry, this time he has written a fantasy novel. You may join the party – see details here.

alexander_bok2