Månad: april 2017


KFU goes North

A carefully selected group from our local chemistry student union, KFU, recently went on a study trip to NTNU (Trondheim) to get new ideas on how to develop their activities to the benefit of both bachelor and master students at the chemistry department. As the picture clearly shows and as they confirmed in the most recent Thursday lunch seminar, they were well received and got loads of inspiration and good ideas! The chemistry department would like to cheer on and support this important work and we all look forward to the new ideas turning into new activities!
lysbilde1

Har du husket å registrere feriedager? / Have you registered vacation days?

Husket alt før Påskeferien?

Påsken er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den på fjellet i snøen, i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år. Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Utfyllende informasjon her.    Fremdeles spørsmål? Ta kontakt med Anette!

Easter vacation – Ready to go?

Easter is soon upon us, and whether you are planning on finding snow in the mountains, spending all of it in sunny Bergen or making other arrangements, there is one thing you have to do right away: Register your vacation in PAGA. It is a requirement that everyone registers their holiday, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the year. Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going on holiday. Further information here. Still questions? Please contact Anette!

 

Welcome home, Illimar!

Ny stipendiat tilknyttet Kjemisk institutt.

illimarIllimar Rekand har mastergrad i kjemi fra UiB i 2016. Han ansettes som stipendiat finansiert av MOFA med arbeidssted ved Institutt for biomedisin og Kjemisk institutt. Illimar blir tilknyttet prosjektet Chartering chemical space of riboswitch ligands – towards future antibiotics, og skal jobbe med screening og organisk syntese. Ruth Brenk (Biomedisin) og Bengt Erik Haug er veiledere.

, april 7, 2017. Category: Person.

BTO-dag i morgon

I morgon er Elisabeth på plass på Kjemisk igjen, men truleg ikkje før kl 13. Ta kontakt!elisabethsilden