Månad: mai 2017


Bli med på Forsker Grand Prix

fgprixForsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du er ph.d.-student ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta. Andre fordeler er: Anledning til å reklamere for det fantastiske fagfeltet kjemi og ditt eget forskningsprosjekt; Coaching, 2 fellessamlinger og 3 individuelle sesjoner; Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse; Blir attraktiv på arbeidsmarkedet!; Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer. Ta gjerne kontakt med Kjersti, for å høre om hennes erfaringer fra i fjor, eller hør henne fortelle her.

Oppstart byggearbeid på KI

16839352-handyman-dog-work-in-progress-with-jackhammer-stock-photo-dog-hammerDet skal bygges nytt ventilasjonsanlegg for 4 stk avtrekkskap til Kjemisk institutt. I den forbindelse må det legges kanaler fra 5te til 2dre etasje (akse 5G/F). I tillegg skal det gjøres mindre arbeider på eksisterende anlegg i 3 etg. for tilknytting av 3 stk punktavsug. Dette vil til tider forårsake støy. Hovedparten av støyende arbeider foregå utenfor undervisningstid (16:00 – 09:00 evt. i helger). Anleggsperiode: mai – september 2017.

Olav Thon Stiftelsens faglige priser

Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2018

olavthonInntil 10 priser, hver på NOK 500 000.-, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder.

Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget.

Søknad om støtte til forskningsprosjekter.  Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning». Søknader vil bli vurdert på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet. Søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500 000 pr år for maksimum 3 år. Inntil 5 forskningsprosjekter vil bli støttet i 2017. Frist 15. september 2017.

Ta kontakt med instituttleder for ytterligere informasjon.

NKS-seminar ”KLIMA- og MILJØANALYSER” i september

nks-fak-seminar_2017

Norsk kjemisk selskap-faggruppe for analytisk kjemi (NKS-FAK)  inviterer til seminar på UiB 14. september om Klima- og miljøanalyser.  Programmet inneholder 9 foredrag som dekker grunnleggende temaer innen analytisk kjemi som for eksempel god veieteknikk og kvalitetssikring, med problemstillinger fra nanopartikler, algegifter, paleoklima og luft/jord/vann. Analyse av både uorganiske og organiske parametere vil behandles. 6 firmaer vil ha utstilling og der vil være god anledning til å diskutere ulike problemstillinger med dem. Påmelding sendes siv.dundas@uib.no innen 7. september.

, mai 9, 2017. Category: Møte.

Val til Universitetsstyret

uib_ny1_730Det er ikkje berre franskmennene som får velgje. I dag startar valet til Universitetsstyret, og nettportalen er open til og med fredag 12. mai kl 1200. Du kan lese om kandidatane og korleis gå fram reint praktisk for å stemme, her. Lukke til!

Watch carbondioxide fill the pore as the temperature drops

Carbon capture technologies are expected to play an important contribution in the efforts to reduce the environmental impact of the use of fossil fuels. One approach to remove carbon dioxide from gas mixtures is its adsorption on nanoporous materials, such as zeolites and metal-organic frameworks. co2_in_poreAmong the latter, the CPO-27 series of compounds has been widely investigated because of its extraordinary properties for capturing carbon dioxide. Now, using the state-of-the-art equipment available at the Swiss-Norwegian Beamlines (SNBL) at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Pascal Dietzel and his team from have investigated with unprecedented time resolution how carbon dioxide is incorporated into the crystal structure of the host framework. Read the full paper here or just watch a video of the CO2 molecules occupying their crystallographic positions as a function of temperature.

Ny ordning for kredittbetaling av jobbreiser: Eurocard

Mange ansatte har i reisesammenheng benyttet UiB’s avtale med Diners kredittkort.  Denne avtalen er nå avsluttet. Til erstatning kan faste og midlertidig ansatte ved UiB søke om kredittkortet EuroCard. eurocardDette er et kredittkort med firmaansvar som utstedes i den ansattes navn. Kortet benyttes kun til reiserelaterte utgifter i jobbsammenheng og skal altså ikke brukes til private kjøp. Det beste med hele avtalen er at man ikke lenger trenger å søke om forskudd, for fristen for å betale regningen er så lang at man får bestilt billigbilletter i god tid i forveien. Faktura sendes til og betales av kortinnehaver. Mer informasjon finner du her.

Welcome to Milan


milan

Milan Chhaganlal has accepted a temporary position as engineer at our department, with instrumentation for chromatography as his main responsibility. Milan holds an MSc degree from EMQAL (European Masters in Quality in Analytical Laboratories) and UiB since 2012. He also has a BSc degree in technical chemistry from the University of Lisboa, his home city. Also of interest, Milan has had temporary employment at TCM-Mongstad.

, mai 8, 2017. Category: Person.

HMS-møte/HSE-meeting 21. juni

Kjære alle sammen, Kjemisk institutt vil gjennomføre et heldags HMS-møte onsdag 21. juni 2017, kl 09:00-14:00. Møtet er obligatorisk for alle ansatte på instituttet.220px-Wet_floor_-_piso_mojado Videre planlegges det sosialt samvær om kvelden (fra kl 1900) med bespisning!

Dear all, The Department of Chemistry will organize a full-day HSE meeting on June 21, from 09:00-14:00. Noteworthy, the meeting is mandatory for all employees. Additionally, there are plans in progress
for a social gathering including dining, in the afternoon from 7 pm!

← Previous page