Månad: august 2017


Velkommen Dr. Åsmund!

aasmundÅsmund Kaupang har mastergrad i organisk kjemi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i farmasøytisk kjemi fra UiO i 2016. Han ansettes som forsker i organisk syntese og legemiddelkjemi finansiert av Norges forskningsråd. Han skal jobbe på prosjektet Novel drug candidates for Chronic Obstructive Pulmonary Disease treatment som ledes av Nathalie Reuter (Molekylærbiologisk institutt, UiB) og Bengt Erik Haug.

Tre nye siv.ing.-studium starta opp

Som mange har registrert, startar UiB og MatNat opp tre teknologiske studium i haust,  innan høvesvis Medisinsk teknologi, Energi og Havteknologi. I dag blei dette markert med gode og begeistra ord frå mange hald.2017-08-16_haraldw_opnar2017-08-16_kakefest

Studiet i medisinsk teknologi blir koordinert frå Kjemisk institutt, og Hans-René Bjørsvik har vore sentral i arbeidet med å utvikle studieprogrammet. Grunnemnet MTEK100 skal gå alt i haust. Her er Olav Kvalheim sentral i forhald til å koordinere og etablere hospiteringsplassar ved Haukeland Universitetssjukehus og UiB, medan Tarja Kvalheim (hovudarbeidsplass ved HelseFørde) er ansvarleg for førelesingar og kollokvium. Lukke til med studiet!

Velkommen Louise!

Louise Emblem Bergsjø har mastergrad i kjemi fra UiB i 2016.  Hun ansettes som stipendiat i organisk syntese og legemiddelkjemi knyttet til instituttets satsning innen medisinsk teknologi. Louise skal jobbe med syntese av peptid og peptidlignende forbindelser for anvendelse innen molekylær avbilding i et samarbeidsprosjekt med PET-senteret ved Haukeland universitetssjukehus. Bengt Erik Haug og Ole Heine Kvernenes (PET-senteret, HUS) er veiledere.

Velkommen Zeeshan!

Muhammad Zeeshan har mastergrad i organisk kjemi fra Universitetet i Karachi og doktorgrad i organisk kjemi fra NTNU i 2012.  Etter oppnådd PhD har han jobbet som forsker i organisk syntese ved NTNU og ved UiT. Han ansettes som postdoktor i organisk syntese og legemiddelkjemi finansiert av Norges forskningsråd. Han skal jobbe på prosjektet Chartering chemical space of riboswitch ligands – towards future antibiotics som ledes av Ruth Brenk (Institutt for biomedisin, UiB) og Bengt Erik Haug.

Welcome back to school

Hopefully you have all experienced an enjoyable summer vacation! This week we are receiving new and returning students in chemistry and pharmacy as well as to technology programs that include process and petroleum technology, nanotechnology, and for the first time ever, medical technology! Let us continue the proud tradition of the Chemistry Department in welcoming the students in a friendly, helpful and efficient manner!

Foto: Emil Weatherhead Breistein Opphavsrett: UiB

Foto: Emil Weatherhead Breistein Opphavsrett: UiB