Utlysning – To tverrfaglige marine stipendiatstillinger 2021 – Frist til Kjemisk institutt 19. januar 2021

UiB, ved marin satsing, skal fordele to fireårige tverrfaglige marine stipendiatstillinger for 2021. Fakultetet inviterer med dette alle fagmiljø ved UiB til å sende inn søknad om å få tildelt en slik stilling.

Ill.: Colourbox.com

Utlysningen er gitt her. Søknaden skal være en en-sides beskrivelse av et tverrfaglig marint ph.d.-prosjekt. Det er ikke gitt en mal for oppsett av søknaden, men du kan laste ned et skjema som kan være til hjelp i skrivearbeidet her.

Dersom du ønsker å søke, sendes skissen til Hege senest 19. januar. Søknadene sendes samlet fra instituttet til fakultetet 20. januar.