(TCLS= Thursday Chemistry Lunch Seminar: 13.15-14 @ zoom)
 • For employees at the Chemistry Department: Follow TEAMS for Kjemisk institutt for important updates!
 • Seminar Dec 1: Biogas – green fuel from organic waste

  Lene Pilskog, business developer in Renevo: Biogas is a mixture of methane and CO2 produced by anaerobic digestion of organic matter in an oxygen-free environment. RENEVO is in the process of building an innovative biogas plant in Stord, Norway, that will produce liquid bio-methane for fuel, and bio-CO2 for industrial use. The gas will be used in heavy transport, buses and in ship traffic. The feedstock for the production is livestock manure and fish silage. There are several CO2-reducing elements embedded in the project, and as a result- the production of biogas is in total better than zero emissions of GHG.  The presentation will focus on these CO2-reducing measures.
  Time: Tuesday 1st December from 12:15 to 13:00  (the doors open at 12:00).
  Link: Zoom 

  Utlysning – To tverrfaglige marine stipendiatstillinger 2021 – Frist til Kjemisk institutt 19. januar 2021

  UiB, ved marin satsing, skal fordele to fireårige tverrfaglige marine stipendiatstillinger for 2021. Fakultetet inviterer med dette alle fagmiljø ved UiB til å sende inn søknad om å få tildelt en slik stilling.

  Ill.: Colourbox.com

  Utlysningen er gitt her. Søknaden skal være en en-sides beskrivelse av et tverrfaglig marint ph.d.-prosjekt. Det er ikke gitt en mal for oppsett av søknaden, men du kan laste ned et skjema som kan være til hjelp i skrivearbeidet her.

  Dersom du ønsker å søke, sendes skissen til Hege senest 19. januar. Søknadene sendes samlet fra instituttet til fakultetet 20. januar.

   

   

  KI takes home the HSE prize for 2020


  At the faculty-wide HSE seminar today, the Dept of Chemistry was awarded the HSE prize for 2020, on account of our systemic work on infection-controlling routines and training, making it possible to pursue in a safe manner, experimental laboratory-based research and running all scheduled laboratory courses according to plans, in the face of the ongoing pandemic.

  Congratulations to all of us!

   

  Akademiaavtalen – søknadsfrist 1. desember 2020

  Det er åpent for søknader til Akademiaavtalen. Søknadsfristen er 1. desember i UiBs  søknadsdatabase.

  Det kan søkes om:

  1. Midler til mobilitet og faglig utveksling.
  2. Professor II-stilling.

  Les mer om søknadskrierier på nettsiden til Akademiaavtalen.
  Merk at søknadene skal godkjennes og forankres på instituttet, som også skal rangere søknader under  kategori 1.

   

  L. Meltzers høyskolefond – Oppdatering for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser og aktiviteter

  Det er nå åpnet opp for at man kan søke L. Meltzers høyskolefond om inntil kr. 50 000,- i smådriftsmidler innenfor rammen av støtte til vitenskapelige reiser og aktivitet ved UiB.

  Innenfor denne rammen kan man også søke om støtte til å delta på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid ol.

  Oppgaver/aktiviteter som møteledelse, chair, key note speaker, presentasjon av faglig arbeid (paper/poster) prioriteres.

  Som før, kan man også søke til Meltzerfondet om:

  Søknadsfrist 1. desember 2020.

  Alle søknader skal sendes i UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

  Fanny Schnelles forskningsfond for kjemisk forskning – søknadsfrist 1. desember

  Det er mulig å søke til Fanny Schnelles forskningsfond for kjemisk forskning. Fondet har som formål å fremme Kjemisk forskning

  Fanny Schnelle anno 1915. Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Fanny_Schnelle

  ved Universitetet i Bergen. Det bevilges i stor grad midler til utstyr for kjemisk forskning.

  Man søker i søknadsportalen for Fond og legater ved UiB.

  1. Velg Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  2. Ny søknad ->Tittel på søknad -> Fanny Schnelle -> Fortsett til menyen hvor man velger fondet.

  Cristin – Rapporteringsfrist 31. januar 2021

  Rapportering av 2020 publikasjoner

  Tidsfrist for rapportering av vitenskapelige publikasjoner for 2020 i Cristin er 31. januar 2021.
  Rapporteringen er avgrenset til vitenskapelige artikler/oversiktsartikler, vitenskapelige bøker og vitenskapelige kapitler.

  Viktig å sjekke:
  At alle vitenskapelige publikasjoner for 2020 er korrekt registrert.
  At det er lastet opp en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle registrerte artikler.

  OPPDATERT! Finansieringsmuligheter med søknadsfrist 1. desember – posisjonering og internasjonalt samarbeid

  Posisjoneringsmidler (POS-midler) for UiB-forskere som ønsker å posisjonere seg mot en fremtidig EU-søknad 

  penger i stabler

  Foto/ill.: Colourbox

  Ramme for søknadene: Inntil 75 000 NOK.
  Søknaden sendes til instituttet.
  Mal for POS-søknad finnes her.

  OPPDATERT: SPIRE såkornsmidler mot Forskningsrådet og andre eksterne finansieringskilder, men ikke til Horisont 2020/Horisont Europa

  Årets utlysning er revidert som følge av koronapandemien.
  Man kan nå søke støtte til:

  • Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
  • Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
  Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

  • Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
  • Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar – april 2021.

  Utlysning knyttet til gjesteforskere er også endret slik at man nå kan søke om opphold inntil 6 mnd.

  Søknaden sendes til instituttet.
  Mal for SPIRE-søknad finnes her.