Category: Uncategorized


Utlysning – To tverrfaglige marine stipendiatstillinger 2021 – Frist til Kjemisk institutt 19. januar 2021

UiB, ved marin satsing, skal fordele to fireårige tverrfaglige marine stipendiatstillinger for 2021. Fakultetet inviterer med dette alle fagmiljø ved UiB til å sende inn søknad om å få tildelt en slik stilling.

Ill.: Colourbox.com

Utlysningen er gitt her. Søknaden skal være en en-sides beskrivelse av et tverrfaglig marint ph.d.-prosjekt. Det er ikke gitt en mal for oppsett av søknaden, men du kan laste ned et skjema som kan være til hjelp i skrivearbeidet her.

Dersom du ønsker å søke, sendes skissen til Hege senest 19. januar. Søknadene sendes samlet fra instituttet til fakultetet 20. januar.

 

 

KI takes home the HSE prize for 2020


At the faculty-wide HSE seminar today, the Dept of Chemistry was awarded the HSE prize for 2020, on account of our systemic work on infection-controlling routines and training, making it possible to pursue in a safe manner, experimental laboratory-based research and running all scheduled laboratory courses according to plans, in the face of the ongoing pandemic.

Congratulations to all of us!

 

Akademiaavtalen – søknadsfrist 1. desember 2020

Det er åpent for søknader til Akademiaavtalen. Søknadsfristen er 1. desember i UiBs  søknadsdatabase.

Det kan søkes om:

  1. Midler til mobilitet og faglig utveksling.
  2. Professor II-stilling.

Les mer om søknadskrierier på nettsiden til Akademiaavtalen.
Merk at søknadene skal godkjennes og forankres på instituttet, som også skal rangere søknader under  kategori 1.

 

L. Meltzers høyskolefond – Oppdatering for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser og aktiviteter

Det er nå åpnet opp for at man kan søke L. Meltzers høyskolefond om inntil kr. 50 000,- i smådriftsmidler innenfor rammen av støtte til vitenskapelige reiser og aktivitet ved UiB.

Innenfor denne rammen kan man også søke om støtte til å delta på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid ol.

Oppgaver/aktiviteter som møteledelse, chair, key note speaker, presentasjon av faglig arbeid (paper/poster) prioriteres.

Som før, kan man også søke til Meltzerfondet om:

Søknadsfrist 1. desember 2020.

Alle søknader skal sendes i UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

OPPDATERT! Finansieringsmuligheter med søknadsfrist 1. desember – posisjonering og internasjonalt samarbeid

Posisjoneringsmidler (POS-midler) for UiB-forskere som ønsker å posisjonere seg mot en fremtidig EU-søknad 

penger i stabler

Foto/ill.: Colourbox

Ramme for søknadene: Inntil 75 000 NOK.
Søknaden sendes til instituttet.
Mal for POS-søknad finnes her.

OPPDATERT: SPIRE såkornsmidler mot Forskningsrådet og andre eksterne finansieringskilder, men ikke til Horisont 2020/Horisont Europa

Årets utlysning er revidert som følge av koronapandemien.
Man kan nå søke støtte til:

• Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
• Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

• Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
• Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar – april 2021.

Utlysning knyttet til gjesteforskere er også endret slik at man nå kan søke om opphold inntil 6 mnd.

Søknaden sendes til instituttet.
Mal for SPIRE-søknad finnes her.

NFR-webinar 10. november om utlysningene i februar 2021

Webinar rettet mot neste års utlysninger – les mer om hva det inneholder her.

Webinaret strømmes og lenken ligger på Forskningsrådets nettside.

Wednesday November 13. Ethics for Breakfast: Co-authorship in research

A breakfast seminar related to the topic in the TCLS October 3. lead by Prof. em. Leiv Sydnes about the question of authorship – who should appear on the list of authors of a scientific paper? The up-coming seminar focuses on practices for co-authorship, practice differences for co-authorship in various academic disciplines, gray-zone practices, and critical views on practice differences between academic disciplines and traditions.

November 13. Christie Cafe 8.30 – 10.30.

Registration deadline 11.11.19 at 15.00. More information and link til registration.

share our Passion for science!

Remember to sign up for the Christmas party!

Next page →