Category: Uncategorized


Congratulations Dr. Badar Al Shakry

Photo: Private

On 12 February, MSc Badar Al Shakry successfully defended his PhD thesis «Polymer Injectivity – Experimental Studies of Flow in Porous Media for EOR Polymers». We congratulate him with the PhD degree and also his supervisors Prof. Arne Skauge (KI), Senior researcher Tormod Skauge (Energy Research Norway) and Senior researcher Behruz Shaker Shiran (NORCE).

Link to press release.

The UiB SFF Initiatives – Including KI’s CDCM

All UiB SFF applicants are now presented on uib.no including Centre for Discovery of Complex Molecules  (CDCM) lead by professors Deryn E. Fogg and Vidar R. Jensen from the Department of Chemistry.

Ill.: CDCM/https://www.uib.no/en/cdcm

 

God jul / Merry Christmas

Utlysning – To tverrfaglige marine stipendiatstillinger 2021 – Frist til Kjemisk institutt 19. januar 2021

UiB, ved marin satsing, skal fordele to fireårige tverrfaglige marine stipendiatstillinger for 2021. Fakultetet inviterer med dette alle fagmiljø ved UiB til å sende inn søknad om å få tildelt en slik stilling.

Ill.: Colourbox.com

Utlysningen er gitt her. Søknaden skal være en en-sides beskrivelse av et tverrfaglig marint ph.d.-prosjekt. Det er ikke gitt en mal for oppsett av søknaden, men du kan laste ned et skjema som kan være til hjelp i skrivearbeidet her.

Dersom du ønsker å søke, sendes skissen til Hege senest 19. januar. Søknadene sendes samlet fra instituttet til fakultetet 20. januar.

 

 

KI takes home the HSE prize for 2020


At the faculty-wide HSE seminar today, the Dept of Chemistry was awarded the HSE prize for 2020, on account of our systemic work on infection-controlling routines and training, making it possible to pursue in a safe manner, experimental laboratory-based research and running all scheduled laboratory courses according to plans, in the face of the ongoing pandemic.

Congratulations to all of us!

 

Akademiaavtalen – søknadsfrist 1. desember 2020

Det er åpent for søknader til Akademiaavtalen. Søknadsfristen er 1. desember i UiBs  søknadsdatabase.

Det kan søkes om:

  1. Midler til mobilitet og faglig utveksling.
  2. Professor II-stilling.

Les mer om søknadskrierier på nettsiden til Akademiaavtalen.
Merk at søknadene skal godkjennes og forankres på instituttet, som også skal rangere søknader under  kategori 1.

 

L. Meltzers høyskolefond – Oppdatering for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser og aktiviteter

Det er nå åpnet opp for at man kan søke L. Meltzers høyskolefond om inntil kr. 50 000,- i smådriftsmidler innenfor rammen av støtte til vitenskapelige reiser og aktivitet ved UiB.

Innenfor denne rammen kan man også søke om støtte til å delta på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid ol.

Oppgaver/aktiviteter som møteledelse, chair, key note speaker, presentasjon av faglig arbeid (paper/poster) prioriteres.

Som før, kan man også søke til Meltzerfondet om:

Søknadsfrist 1. desember 2020.

Alle søknader skal sendes i UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/

OPPDATERT! Finansieringsmuligheter med søknadsfrist 1. desember – posisjonering og internasjonalt samarbeid

Posisjoneringsmidler (POS-midler) for UiB-forskere som ønsker å posisjonere seg mot en fremtidig EU-søknad 

penger i stabler

Foto/ill.: Colourbox

Ramme for søknadene: Inntil 75 000 NOK.
Søknaden sendes til instituttet.
Mal for POS-søknad finnes her.

OPPDATERT: SPIRE såkornsmidler mot Forskningsrådet og andre eksterne finansieringskilder, men ikke til Horisont 2020/Horisont Europa

Årets utlysning er revidert som følge av koronapandemien.
Man kan nå søke støtte til:

• Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
• Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

• Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
• Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar – april 2021.

Utlysning knyttet til gjesteforskere er også endret slik at man nå kan søke om opphold inntil 6 mnd.

Søknaden sendes til instituttet.
Mal for SPIRE-søknad finnes her.

NFR-webinar 10. november om utlysningene i februar 2021

Webinar rettet mot neste års utlysninger – les mer om hva det inneholder her.

Webinaret strømmes og lenken ligger på Forskningsrådets nettside.

Wednesday November 13. Ethics for Breakfast: Co-authorship in research

A breakfast seminar related to the topic in the TCLS October 3. lead by Prof. em. Leiv Sydnes about the question of authorship – who should appear on the list of authors of a scientific paper? The up-coming seminar focuses on practices for co-authorship, practice differences for co-authorship in various academic disciplines, gray-zone practices, and critical views on practice differences between academic disciplines and traditions.

November 13. Christie Cafe 8.30 – 10.30.

Registration deadline 11.11.19 at 15.00. More information and link til registration.

Next page →