Kategori: Uncategorized


Dr. Vijay!

It is a pleasure to congratulate Vijay on successfully presenting and defending his thesis “Novel Synthetic Methodology and Total Syntheses of Highly Functionalized Carbazoles and Benzo[c]cinnolines» today! As stated in the preface of his thesis, pulling this feat off is made possible thanks to a great support team, two of his greatest supporters enclosing Vijay in the photo.

Another year!

Foto: Marita Aarekol

Foto: Marita Aarekol

I would like to wish everybody at the Chemistry department a productive, insightful and stimulating New Year!

For a brief guide to the color palette in fireworks, see http://scifun.chem.wisc.edu/CHEMWEEK/fireworks/fireworks.htm

Knut

 

Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Universitetsbiblioteket inviterer  til et seminar om åpen tilgang til forskning. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige: * Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. * Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

screensaver19x122012

TID: TORSDAG 26. OKTOBER 10.00-12.00
STED: DRAGEFJELLET SKOLE (DET JURIDISKE FAKULTET), AUD. 4

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arrangementet vil bli strømmet, og er ikke et juksearrangement, påstås det.

Guest lecture III

Next week, we welcome Assoc. Prof. Dr. Markus Lill , Purdue University, as the top-ranked candidate for the position in bioinformatics jointly affiliated with the Department of chemistry and the Computational Biology Unit (CBU). You are very welcome to attend his lecture:
Tuesday September 26, at 09h15-10
Dr. Markus Lill, Assoc. Prof., Purdue University, USA.
Title: “Hydrophobic effect, desolvation and protein-ligand binding”
Location: Room 3069, aka Tripletten, in the Science Bldg.

 

Guest lecture II

As previously announced, this week we receive as guests two scientists of high standing who have applied for a position in bioinformatics jointly at the Department of chemistry and the Computational Biology Unit (CBU). You are very welcome to attend the lectures that they will give, see below, whereby you can contribute to making them feel welcome at our department.
Tuesday September 12, at 09h15-10
Prof. Dr. Johannes Kirchmair,
Head of the Junior Research Group for Applied Cheminformatics and Molecular Design, University of Hamburg
Title: “Computational Methods for Drug Metabolism Prediction».
Location: Room 2018, aka sp2, in the Science Bldg.

Velkommen Dr. Åsmund!

aasmundÅsmund Kaupang har mastergrad i organisk kjemi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i farmasøytisk kjemi fra UiO i 2016. Han ansettes som forsker i organisk syntese og legemiddelkjemi finansiert av Norges forskningsråd. Han skal jobbe på prosjektet Novel drug candidates for Chronic Obstructive Pulmonary Disease treatment som ledes av Nathalie Reuter (Molekylærbiologisk institutt, UiB) og Bengt Erik Haug.

Korleis kombinere tradisjonell undervisning med nettundervisning?

I fleire av emna våre kan det vere nyttig å erstatte og/eller komplementere deler av den vanlege undervisninga med studentaktivitet over nettet. Dette kan brukast både til mengdetrening og stoffgjennomgang for utvalde deler av pensum. Program for universitetspedagogikk inviterer denne våren til eit kurs i nettopp How to Design and Teach Blended CoursesKurset UPED63X går over 3 dagar (23. februar, 23. mars og 20. april) og du kan finn lenke for å registrere deg her. For meir detaljert informasjon, sjå tekst.

Sidegjøremål

weightliftingAlle ansatte som har sidegjøremål, dvs bistilling, bierverv, oppdrag eller verv utenom sin stilling ved UiB, plikter å registrere dette i sin mappe i Personalportalen (Paga) under tilleggsinformasjon. Merk at dette gjelder uavhengig av om gjøremålet er lønnet eller ikke, og også uavhengig om den ansatte har eierinteresser tilknyttet sidegjøremålet. Imidlertid er det gjort ganske mange unntak i forhold til dette, så det kan være tidsbesparende å sjekke opp i forhold til UiBs regelsamling.

Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.

Aleinearbeid i risikofylt arbeidsmiljø

HMS-avdelinga ipour samarbeid med jurist ved HR-avdelinga har utarbeid informasjon om begrensning av aleinearbeid i risikofylte arbeidsmiljø. Dette er relevant for oss på Kjemisk institutt. Du finn informasjonen her. Legg spesielt merke det som gjeld studentarbeid.

For studentar med eksperimentelle bacheloroppgåver, kan det unntaksvis vere aktuelt med aleinearbeid innanfor regulær arbeidstid, men først etter grundig opplæring og etter at veiledar har gjort ei risikovurdering.

Vi bør unngå at studentar utfører arbeid aleine om kveldar og i helger i risikofylte arbeidsmiljø.  Dersom masterstudentar må arbeide utanfor arbeidstid, bør minst 2 studentar arbeide sammen og det skal på førehand avtalast med rettleiar/vitskapleg ansvarleg. Når situasjonen er slik at ein ikkje kan unngå aleinearbeid, er det viktig å gjere ei risikovurdering på førehand.

Det er viktig å informere om avgrensingar i forsikringsdekninga for studentane våre og kva ansvar dei har for sjølv å teikne fullforsikring. Dette er spesielt viktig i forhald til studentar som ikkje fell inn under den norske folketrygdeordninga.

2 Vacancies at the Dept. of Chemistry

Pcropped-dhe002_17.09.2013_15_18_14_0.jpgostdoctoral Fellow in experimentally based modelling of colloid transport in porous media.

The position is for a period of 3 years and is associated with the EPOCH project (funded by Statoil through the Academia agreement). In this project, chemists and mathematicians will work together to ensure that the development of the modular simulation tool is suitably anchored to experimentally observed physicochemical pore scale phenomena. For more information, see hereApplication deadline: 1 April 2016.

 

Research fellow (PhD candidate) in computational catalysis and molecular design

The position is for four years (including teaching duties) and is connected to an interdisciplinary project, funded by the Research Council of Norway, on the development of homogeneous catalysts for the conversion of lignin-derived bio-oil to biofuel. For more information, see hereApplication deadline: 8 April 2016.