Kategori: Informasjon


Brannalarm – evakuering 10. april

Brannalarmen i dag var en øvelse – i regi av eiendomsavdelingen.

 

The alarm today was a fire drill  – initiated by Estate and Facilities Management Division

Åpent møte om e-Infrastruktur ved MatNat

En arbeidsgruppe kartlegger status for e-Infrastruktur ved MN-fakultetet, med mål om å legge grunnlag for en best mulig ressursbruk framover. Med e-infrastruktur menes her både regne- og lagringskapasitet. I tillegg vil faglige støttetjenester regnes som en integrert del av e-infrastruktur. For å få et godt grunnlag til å utarbeide en rapport, arrangeres det et åpent informasjons- og innspillmøte for MN-fakultetet. Møtet holdes i Realfagbygget, Auditorium 3, torsdag 4. april 2019, kl. 13:15 – 15:00.

Inge Jonassen (CBI, II) presenterer først gruppens arbeid, før sjefingeniør Jan Kristian Walde Johnsen (It-avd) informerer om It-avdelingens tjenester som støtter forskning. Deretter åpen diskusjon og innspill til arbeidsgruppens arbeid.

Bengt Erik møter ei Global samfunnsutfordring

Eitt av UiB sine tre satsingsområder er Globale samfunnsutfordringer. I januar 2019 inviterte leiinga for satsingsområdet, fagmiljøa ved UiB til å sende inn skisser til tverrfakultære forskningsprosjekt for å konkurrere om to 4-årige PhD-stillingar.

Av 14 innsendte skisser var prosjektet leia av Bengt Erik Haug, med Ruth Brenk (Inst. for biomedisin) og Jarl Underhaug som partnarar, plukka ut som vinnar. Tittelen på prosjektet er Addressing the Global Challenges on Antimicrobial Resistance with Inhibitors of bacterial fatty acid synthesis. Prosjektet vil bruke Bergensnodane av tre nasjonale infrastrukturarar: Nor-OpenScreen, NorCryst og Norwegian NMR Platform (NNP). Gratulerer til Bengt Erik & Co og lukke til med prosjektet!

Join us for a social Friday with beer @ KI

This Friday 29 March the brewmasters will gather KI for a social event with homemade refreshments!

Meet in Reagensglasset @5pm.

Today – extended TCLS

«News from the Research Council – focus on need-to-know for all applications”. This applies to all researchers planning to apply for funding in 2019 or 2020.

Program today:
12:15 – 12:45    RCN new evaluation panels and application processing, Q&A, Vibeke Irgan
12:45 – 12:00    Budget in RCN applications, Linda Emdal
13:00 – 13:30    RCN evaluation criteria Excellence, Impact and Implementation, Cecilie Evjen

Valg på nye instituttrådmedlemmer/ Election of members to the institute board

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2019-31.07.2020.

Forslagsfrist er 28. mars. Se link for mer info.

 

The candidates will be elected  of group B and D for the term 01.08.2019 – 31.07.2020.

Deadline for proposals: 28th March 2019, 12:00 PM. See link for more info.

Invitation to KI postdocs and PhDs

Invitation to free innovation lunch!

For who: PhDs and postdocs only, IFT and Dept. of Chemistry

Date: Friday 15 March, 10:00 – 12:00

Where: Thormøhlensgate 51, (VilVite 2nd floor)

Learn more about the innovation eco-system in Bergen and how you can utilize this network to  promote your research. VIS (former BTO) will show you examples of exciting innovation projects and how you can pitch your research to succeed.

Enjoy a free lunch, meet new colleagues and maybe start something new? Sign-up here.

Besøk av Forskningsrådet – Energiomstilling

Onsdag 13. mars får vi besøk av Birgit Hernes og Katrine Wyller fra Energix-programmet, NFR.

Utlysningen av kompetanseprosjekter (KPN) vil være på hele 160 mill. kroner i 2019. Innvilgningsprosenten i fjorårets KPN-runde var 41%, så her er det gode muligheter!

Sted: Auditorium 2 på RFB.

Workshoptema: Bioressurser, Hydrogen, Geotermi, Havvind, osv.

Påmelding her

 

Still available spots at ERC course

Time: Wednesday 13 March 9:00 – 15:00

Place: Hotell Ørnen

Free attendance and lunch.

Key topics: ERC basics, hypothesis for ERC, how to write, evaluation process, and more.

Registration deadline: 8 March. See more info and registration link.

Women in Research

Date: 8 March 14:15 – 16:00.

To celebrate International Women’s Day, colleagues from the MatNat faculty has been invited to share their experiences of working in research at UiB.

Place: Realfagsbygget, MatNat Library (floor U).

Mali Rosned (picure) will join the panel discussion. See more info on the following links (NO/EN).

Next page →