Kategori: Informasjon


Les: Mennesker er samfunnsborgere, ikke bare arbeidstakere

Vår kollega, Sofie Lekve, viser vegen når det gjeld å delta i den aktuelle samfunnsdebatten som gjeld sektoren vår. Les gjerne innlegget hennar i Khrono!

Fægriprisen 2020

Alle artikler som sendes inn til tidsskriftet Naturen i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, er med i konkurransen om Fægriprisen 2020. Fægriprisen er en forfatterpris som oppmuntrer til god, skriftlig populærvitenskapelig formidling innenfor naturvitenskapelige fag. Vinnere av Fægriprisen 2020 blir kunngjort i desember.

Prisen har to kategorier: Hovedprisen har vi valgt å kalle Fægri’s minnepris for populærvitenskapelig formidling i tidsskriftet Naturen  (forkortet til Fægriprisen), og er på 10 000 kr. Den andre kategorien er for studenter (også Ph.D.-studenter!), er på 5000 kr, og har fått navnet Fægri’s studentpris for beste populærvitenskapelige artikkel i tidsskriftet Naturen (forkortet Fægri’s studentpris). Vi, dvs. redaksjonen i Naturen, håper med dette at potensielle forfattere vil være med å konkurrere om Fægriprisen 2020. Spesielt er det et stort ønske om artikler innen kjemiske tema! Vinnerne av prisen vil bli kunngjort av tidsskriftet Naturen og Universitetsforlaget. Forfatterveiledning finnes på Naturen’s hjemmeside.

Valgresultater til instituttrådet / Election results DoC board

Gruppe B

Total number of ballots: 11
Total number of blank votes: 0

Elected:    Beate Halsvik

1. vara: Christian Sant Gjermestad
2. vara: Andrea Estefania Carpinteyro Diaz
3. vara: Nina Henne

Gruppe D -studenter

Total number of ballots: 18
Total number of blank votes: 4

Valgt: Liv Helene Kolberg Sickel
Valgt: Mathias Brevik

1. vice: Nikolai Golten Fiskeseth
2. vice: Camilla Hallanger
3. vice: Kristine Lauve Irgens
4. vice: Johnny André Kristiansen Mardal

 

First 5 fully-financed pharmacy students in Bergen

Study programs in the Norwegian university sector are usually funded by the government, with the full cost covered by base funding (60%) and result funding (study points achieved plus graduates; 40%). This model applies for instance to the pharmacy programs at UiO and UiT. The pharmacy program at the University of Bergen differs in this respect, in that only the result component (40%) of the funding is provided from Oslo. The lion’s share of the cost is thus covered by UiB central. It has been, and still is, difficult to accept such a large difference in how the pharmacy programs in Norway are funded.

Today, the government announced how 4000 new study places will be distributed over institutions of higher education in Norway. 251 of the 4000 places are allocated to UiB as follows: 62 (health), 35 (teacher’s ed), 72 (MNT), 80 (economy, law) and 2 (new areas). And here comes the main point: 5 out of the 62 health slots will be fully financed pharmacy students! This calls for a celebration or what!

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2020/ Election of members to group B and group D of the Institute Board

Det skal avhodles valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021. Frist for å fremme kandidater til instituttrådet er 20. mars.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil Kristin Farkas veldig gjerne høre fra deg!

 

The candidates will be elected for the term 01.08.2020 – 31.07.2021 and voting starts 18th May at 09:00AM and ends 22th May at 12:00PM. We hereby ask for nominations – deadline 20. March 2020.

 

 

Solmaz disputerer 17. januar!

Hun forsvarer avhandlingen «Large-scale conversion of lignin to liquid through formic acid assisted solvolysis in aqueous and ethanolic reaction media: comparison of yields and product compositions«.

Tid og sted: 17.01.2020, kl. 10:30. Stort Auditorium på Høyteknologisenteret.

Dr Solmaz

Fra oljeraffinerier til bioraffinerier

I en fersk artikkel i Forskning.no skrevet av Øystein Rygg Haanæs, slår Tanja Barth fast at mye av det vi i dag bruker sort karbon fra olje og gass til å lage, kan i stedet baseres på grønt karbon fra trær og andre planter.

Raffineriet på Mongstad. (Foto: Marius Dobilas / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskningsgruppen til Tanja har utviklet en prosess som omdanner ligninet fra tremasse til bioolje, som ikke må forveksles med biodrivstoff.  Økonomisk sett vil det være gunstigere å ta ut så mye som mulig i form av spesialkjemikalier som kan brukes i parfyme, medisiner, løsemidler og lignende. Deretter kan vi utvinne råstoff til bioplast, før resten går til drivstoff, som nok er det området som kaster minst av seg. Én nøkkel til raskere og økonomisk mer håndterbar overgang fra fossilt til fornybart kan derfor være å lage bioraffinerier etter modell av dagens oljeraffinerier.

InstaChem – a reality!

Thanks to the enthusiasm and know-how of Monica, Karianne and Unni LB, the Department of Chemistry is now proudly launching our own instagram account. The purpose is to attain increased visibility to and interaction with prospective and present students, with glimpses from research and life as a student at our department. Please navigate your browser to https://www.instagram.com/kjemisk_uib/ and log-in, sign-up, follow or whatever you like. Please also supply Karianne with photos and comments to add to this stream, and cross-post and tag as you see fit.

Calling innovative students!

Did you know that you can apply to receive 1 million NOK in funding from the Norwegian Research Council for your business idea? Are you a student approaching the end of your masters program, and have a business idea you would like to pursue? The application deadline for the StudENT-grant is February 12th, and mobilization has already started.

For more information, consult NRC, VIS or contact Innovation advisor at UiB, Susan Johnson.

Brannalarm- fire alarm 20. nov 2019

Brannalarmen i dag var en øvelse – i regi av eiendomsavdelingen. Vi oppfordrer alle som evakueres til å trekke lengre unna utgangspartiene når vi evakuerer bygget.

The alarm today was a fire drill  – initiated by Estate and Facilities Management DivisionWe kindly ask all employees and students to move further away from the doors (and building) when evacuated

Next page →