Category: Informasjon


Valg på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2020/ Election of members to group B and group D of the Institute Board

Det skal avhodles valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021. Frist for å fremme kandidater til instituttrådet er 20. mars.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil Kristin Farkas veldig gjerne høre fra deg!

 

The candidates will be elected for the term 01.08.2020 – 31.07.2021 and voting starts 18th May at 09:00AM and ends 22th May at 12:00PM. We hereby ask for nominations – deadline 20. March 2020.

 

 

Solmaz disputerer 17. januar!

Hun forsvarer avhandlingen «Large-scale conversion of lignin to liquid through formic acid assisted solvolysis in aqueous and ethanolic reaction media: comparison of yields and product compositions«.

Tid og sted: 17.01.2020, kl. 10:30. Stort Auditorium på Høyteknologisenteret.

Dr Solmaz

Fra oljeraffinerier til bioraffinerier

I en fersk artikkel i Forskning.no skrevet av Øystein Rygg Haanæs, slår Tanja Barth fast at mye av det vi i dag bruker sort karbon fra olje og gass til å lage, kan i stedet baseres på grønt karbon fra trær og andre planter.

Raffineriet på Mongstad. (Foto: Marius Dobilas / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskningsgruppen til Tanja har utviklet en prosess som omdanner ligninet fra tremasse til bioolje, som ikke må forveksles med biodrivstoff.  Økonomisk sett vil det være gunstigere å ta ut så mye som mulig i form av spesialkjemikalier som kan brukes i parfyme, medisiner, løsemidler og lignende. Deretter kan vi utvinne råstoff til bioplast, før resten går til drivstoff, som nok er det området som kaster minst av seg. Én nøkkel til raskere og økonomisk mer håndterbar overgang fra fossilt til fornybart kan derfor være å lage bioraffinerier etter modell av dagens oljeraffinerier.

InstaChem – a reality!

Thanks to the enthusiasm and know-how of Monica, Karianne and Unni LB, the Department of Chemistry is now proudly launching our own instagram account. The purpose is to attain increased visibility to and interaction with prospective and present students, with glimpses from research and life as a student at our department. Please navigate your browser to https://www.instagram.com/kjemisk_uib/ and log-in, sign-up, follow or whatever you like. Please also supply Karianne with photos and comments to add to this stream, and cross-post and tag as you see fit.

Calling innovative students!

Did you know that you can apply to receive 1 million NOK in funding from the Norwegian Research Council for your business idea? Are you a student approaching the end of your masters program, and have a business idea you would like to pursue? The application deadline for the StudENT-grant is February 12th, and mobilization has already started.

For more information, consult NRC, VIS or contact Innovation advisor at UiB, Susan Johnson.

Brannalarm- fire alarm 20. nov 2019

Brannalarmen i dag var en øvelse – i regi av eiendomsavdelingen. Vi oppfordrer alle som evakueres til å trekke lengre unna utgangspartiene når vi evakuerer bygget.

The alarm today was a fire drill  – initiated by Estate and Facilities Management DivisionWe kindly ask all employees and students to move further away from the doors (and building) when evacuated

Join for an evening of Nobel and prawns!

When: 22. November, kl 19.00

Where: Realfagbygget, Tripletten (3069)

CC: 100 kr (members), 200 kr (non-members)

Sign up at: https://bit.ly/348Ya5n

You are most welcome!

New and not-so-new MS instrumentation — important news!

Regarding the heralded Agilent 6500 UHPLC-ESI-QTOF hi-res LC/MS instrumentation, the good news is that most of the hardware has already reached the department and the installation will proceed during weeks 48-50.
Please note that the installation process demands that our existing lo- and hi-res MS instrumentation is taken out of production due to lack of nitrogen gas. The last day of any kind of MS acquisitions (low and high resolution) this year, will be Sunday November 24. If everything goes according to plan, both the new and old instrumentation will be online and running on a new N2-generator during the first week (low resolution, QqQ) and second week (high resolution, QqTOF and TOF) of January.

Skriv populært!

Vi har i det siste fått god drahjelp fra Øystein Rygg Haanæs til å presentere forskinga vår på ein måte som er tilgjengeleg for mange, sjå her og her, og Øystein har fleire historier fra Kjemisk institutt på vei. Det er flott og verdifullt, men likevel er det grenser for kor mykje éin person kan rekke på i samarbeid med dei ulike forskningsgruppene. Kva om vi sjølve kan skrive og publisere i kanalar som når eit breitt publikum i Norge? Kronikkansvarlig ved Forskning.no, Eivind Lauritsen, kjem til Bergen torsdag 16. januar 2020 kl 9-16, for å gi eit Skrivekurs for forskarar.

Slik fluorescerer en oppløsning som inneholder det nyoppdagede plantestoffet auronidin når det holdes under UV-lys. Se forsking.no! (Foto: PNAS, Helge Berland)

Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten. Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter kurset, med sikte på publisering på forskning.no 

Deltakerne vil lære mer om:  

  • Slik gjør du en tekst interessant. 
  • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige. 
  • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen? 
  • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen. 
  • Treningsøkter og øvelser. 
  • Tilbakemelding på tilsendte tekster. 
  • Slik møter du journalister. 

Gratis lunsj inkludert. Ingen kursavgift. Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn LeirvågPåmelding her, med frist fredag 3. januar 2020 – Meld deg på no for å vere sikker på plass!

Are you ready for autumn?

Autumn is soon upon us and soon it will be a new year. And whether you are planning on spending the rest of your 2019 vacation days under the sun or in the snow, there is one thing you have to do right away: Register your rest-vacation for 2019 in PAGA. It is a requirement that everyone registers their vacation, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the calendar year.

Not sure when you’ll be going or taking days off? Register it now anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going to take days off. You will also be relieved from the stress of being followed up through emails and visits from the administration.

The deadline for registering the rest-vacation days is 15th of November 2019 so please make it a priority. Further information on how to register vacation can be found here (in Norwegian). If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact your local HR professional at your department.

Next page →
← Previous page