Utlysning av Meltzerfondets stipender – Søknadsfrist 1. desember 2020

Det er nå åpent for søknader til L. Meltzers høyskolefond.

Det kan søkes om:

  1. Støtte til forskningstermin, maksimalt NOK 150 000,-.
  2. Reisestipend til vitenskapelige reiser, maksimalt NOK 50 000,-.
  3. Prosjektstipend for studenter og stipendiater.

Søknadsdatabasen er åpen.
Søknadsfrist 1. desember 2020.
Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på https://fond.app.uib.no/