Velkomen, Charlotte!

Charlotte Langeland Nakken er ansatt som 4-årig PhD kandidat i analytisk kjemi fra 1. september i år. Hun skal arbeide med metodeutvikling (Vion IMS QTof) for identifisering av metabolitter fra oljekomponenter og DNA-addukter i marin fisk. Et av hovedmålene er å identifisere forurensningskildene som er ansvarlig for DNA-skade i villfisk fanget rundt oljeplattformene i Nordsjøen. Veiledere er Svein Mjøs på Kjemisk, og Carey Donald og Sonnich Meier ved Havforskningsinstituttet (HI). Arbeidet blir utført ved forskningsgruppen Marin toksikologi ved HI. Charlotte har master i miljøkjemi/analytisk kjemi fra UiB, og masterprosjektet ble utført ved HI og omhandlet å finne effekter av og tålegrenser for oljeforurensning hos fiskeegg.