Category: Hendingar


Curie vinn UiB læringsmiljøpris for 2022

Læringsmiljøprisen 2022

UiBs læringsmiljøpris har vært lyst ut årlig siden 2009. Alle studenter og studentorgansiasjoner er invitert til å sende inn forslag på kandidatet til Læringsmiljøutvalget. Formålet med læringsmiljøprisen er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats eller gjennom tilrettelegging av læringsmiljøet.  Dette omfatter det fysiske, det psykososiale, det pedagogiske, det organisatoriske og det digitale miljøet, i tillegg til universell utforming.

Foto: Kari Nordvik

Vinner av UiB’s Læringsmiljøpris for 2022 er Fagutvalget for Medisinsk Teknologi UiB! Vi gratulerer med pristildelingen; Så kjekt og fortjent — Takk for flott innsats for MedTek-studiet og -studentene!

Update on Biogas research at TCLS this week

TCLS this week focused on Biogas; the gas mixture of methane (50-70%) and carbon dioxide (50-30%) that many of the local buses use for fuel. Assoc. Prof. Vasan Sivalingam and PhD-student Gudny Flatabø visited from Department of Process, Energy and Environmental Technology at the University of South-Eastern Norway (https://www.usn.no/english/about/contact-us/employees/vasan-sivalingam), and Vasan presented his research on how to advance methane yield in biogas by integration of fermentation of syngas (mixture of H2, CO2 & CO) and microbial electrosynthesis (MES). In return, Stian Hegdahl, phd-student at our department,  explored and explained how to wrestle bio-oil from residues from the biogas production. He also exemplified the fate of pharmaceutical drugs when exposed to conditions needed for hydrothermal  conversion of feedstock to make Bio-Oil.

Congrats on successful Summer School!

Summer School 2022 – Computational Molecular Design —  9th – 11th May 2022, Bergen 🇳🇴

The 2022 NordCO2 Summer School was organised by UiB around the theme of “Computational molecular Design” and ran across 3 days with lectures and exercise sessions conducted and given by a group of dedicated Lecturers:

  • Pr. Vidar R. Jensen (UiB)
  • Dr. Marco Foscato (UiB)
  • Pr. David Balcells (UiO)
  • Jonas Ekeli (UiB)
  • Simen Reine (UiO)

This summer school is one of a string of events in The Nordic Consortium for CO2 Conversion (NordCO2, funded by NordForsk through the Nordic University Hub call), which is a network for Nordic researchers working on chemical CO2 conversion in the Nordic countries. NordCO2 promotes knowledge exchange, initiates novel scientific collaborations, jointly trains Nordic students and organizes outreach activities.

Sjå filmen og delta i diskusjonen – Women in Science in Africa

NKS Quiz-kveld 13. oktober

Ny dato/New date! UiB 75 år: Folkefest på Marineholmen – UoB 75 Year: Festival at Marineholmen

Universitetet i Bergen fyller 75 år i år og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil fokusere på Marineholmen og det rike innovasjonsøkosystemet som er knyttet opp i området mellom gamle Nygaardsbro og Møhlenpris. Lørdag 23. april 2022 kommer det til å myldre på hele Marineholmen. Hele byen inviteres til folkefest.

The University of Bergen celebrates its 75th anniversary, and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences sets focus on Marineholmen and the rich innovation environment in the area between the old Nygaardsbro and Møhlenpris. On Saturday 23 April 2022, Marineholmen will be crowded and the whole city is invited to a festival.

Les mer/Read more (in Norwegian only).

Foto/ill.: Havkollektivet

Congratulations Dr. Mohamed

MSc. Mohamed Alzaabi successfully completed the PhD defense on 1 July by defending his thesis Analysis of Polymer Injectivity in Porous Media.

We congratulate Mohamed with the PhD degree and also the supervisors, principal supervisor Arne Skauge, (Energy Research Norway AS/KI) and the co-supervisors Øystein Pettersen (NORCE) and Sheadeh Masalmeh (Abu Dhabi National Oil Company).

The press release is presented at UiB.no.

Photo/Ill.: Abdul Majid Murad

, juli 1, 2021. Category: Hendingar.

Første siv.ing. i medisinsk teknologi frå UiB!

Krav om to sensorar — minst éin ekstern

Stortinget har behandla og i dag vedtatt ny Lov for universitet og høgskular. Trass i gode og vektige motargument, er følgjande endring innført: «Krav om to sensorer ved alle eksamener der vurderingsuttrykket er gradert med karakterskalaen A til F, samt lovfestet krav om uavhengighet til den utdanningen der vurderingen skjer, for minst en av de to sensorene.» For vår del vil dette bety vesentleg auka sensorkostnader og administrasjon, og vesentleg større påtrykk for at våre fagpersoner skal vere ekstern sensor ved andre institusjonar. Det vil vere naturleg at vi ser nøye på val av «vurderingsuttrykk», dvs. om vi i større grad kan bruke Greidd/Ikkje-greidd i staden for A-F. Sjå meir her.

NFR – Tematiske kickoff for Horisont Europa

Gjennom syv ulike morgensendinger i uke 17 og 18 skal NFR gå gjennom de tematiske inndelingene i Horisont Europa og gi deg innsikt i hvor de mener det er gode muligheter for norske aktører.

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat,digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet.Her ligger det store muligheter for norske aktørersom vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder

Alle kickoff-sendingene varer fra kl. 9 til 10.

Nettside med program og påmelding.

Next page →