Kategori: Hendingar


Fornybarkonferansen 25. april 2019

Fornybarkonferansen er tilbake som regionens største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av fornybar energi og bærekraftige løsninger. I år kan du også bidra aktivt med innspill til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft».

Årets tema: Grønn verdiskaping innen områder som maritim, havvind, eksport og mye mer.

Konferansen er gratis! Meld deg på her!

Partnerene bak Fornybarkonferansen: Bergen Næringsråd, BKK, DNB, Norsk Klimastiftelse, UiB og Klimapartnere Vestland. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Miljødirektoratet.

Tid: Torsdag 25. april 2019 kl. 08.30 – 16.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 23. april 2019 kl. 10.00
Se programmet!

Vi gratulerer Lisbeth som KM!

Mange ved Kjemisk institutt vil gjette at KM betyr KjemiMester, men dette er, i det aktuelle tilfellet, kun delvis riktig. Mens Lisbeth ofte er kjemimester eller iallfall HMS-mester på Kjemisk (som betyr mye det samme), bør vi nå også titulere henne som nybakt KretsMester i bridge!! Hun oppnådde denne meget høythengende utnevnelsen sammen med sin faste makker — begge kan betraktes og resultatlistene studeres her — og de skal nå kjempe seg videre mot Norgesmester-status i par-bridge! Vi gratulerer og ønsker masse lykke til! En eventuell videre suksess vil rapporteres her.

Åpent møte om e-Infrastruktur ved MatNat

En arbeidsgruppe kartlegger status for e-Infrastruktur ved MN-fakultetet, med mål om å legge grunnlag for en best mulig ressursbruk framover. Med e-infrastruktur menes her både regne- og lagringskapasitet. I tillegg vil faglige støttetjenester regnes som en integrert del av e-infrastruktur. For å få et godt grunnlag til å utarbeide en rapport, arrangeres det et åpent informasjons- og innspillmøte for MN-fakultetet. Møtet holdes i Realfagbygget, Auditorium 3, torsdag 4. april 2019, kl. 13:15 – 15:00.

Inge Jonassen (CBI, II) presenterer først gruppens arbeid, før sjefingeniør Jan Kristian Walde Johnsen (It-avd) informerer om It-avdelingens tjenester som støtter forskning. Deretter åpen diskusjon og innspill til arbeidsgruppens arbeid.

Bengt Erik møter ei Global samfunnsutfordring

Eitt av UiB sine tre satsingsområder er Globale samfunnsutfordringer. I januar 2019 inviterte leiinga for satsingsområdet, fagmiljøa ved UiB til å sende inn skisser til tverrfakultære forskningsprosjekt for å konkurrere om to 4-årige PhD-stillingar.

Av 14 innsendte skisser var prosjektet leia av Bengt Erik Haug, med Ruth Brenk (Inst. for biomedisin) og Jarl Underhaug som partnarar, plukka ut som vinnar. Tittelen på prosjektet er Addressing the Global Challenges on Antimicrobial Resistance with Inhibitors of bacterial fatty acid synthesis. Prosjektet vil bruke Bergensnodane av tre nasjonale infrastrukturarar: Nor-OpenScreen, NorCryst og Norwegian NMR Platform (NNP). Gratulerer til Bengt Erik & Co og lukke til med prosjektet!

Join us for a social Friday with beer @ KI

This Friday 29 March the brewmasters will gather KI for a social event with homemade refreshments!

Meet in Reagensglasset @5pm.

Åpning av PET senteret 2.0

PET står for positronemisjonstomografi. Det er en metode for å visualisere funksjoner og biokjemiske prosesser i levande vev ved hjelp av radioaktivt merka sporstoff.  PET/CT har stor verdi innen kreftdiagnostikk og for undersøkinger av hjernen.

PET senteret ved Haukeland universitetssykehus har vært operative i ca. 10 år, men har nylig fått skiftet ut deler av utstyret sitt, samt fått nytt og spennende diagnostisk utstyr som skal brukes både til klinikk og forskning.

Dette blir synliggjort i form av åpning av «PET-senteret 2.0» og du er invitert til  en markering på tirsdag 2. april kl. 1100-1300 i PET-senterets lokalers, etasje 0 i Parkbygget ved HUS. Det blir anledning til omvisning. Påmelding innen 27. mars til senterleder ved epost Nina.kleven-madsen@helse-bergen.no eller pr tlf 55 97 76 00. Les mer om senteret her.

Etter åpningen blir det faglig seminar med variert innhold:

The new KI popular science short film is out

The new popular science short film from Dept. of Chemistry is now out.

Thanks to our creative PhDs and film creators; Frida Lundevall, Lars Lien, Mildrid Kyte and Silje Stensholm

Thanks to junior actor Eva Langholm and director Sven Are Nydal, as well as co-director Asbjørn Leirvåg.

Check out the short version here

or the full version here.

Periodic table of the elements – a smashing hit

A great turn-up of 80 persons for the NKS-lecture on Tuesday, with invited speaker Eivind Torgersen presenting the periodic table of the elements, or perhaps more precisely, demonstrating how to present the Periodic table, and by implication, other aspects of chemistry, to non-chemists and other unfortunates. Co-organizer Louise Emblem Bergsjø shared her very own and very tasteful take on the Periodic table of the elements, a certain success irrespective of education and training!

Invitation to KI postdocs and PhDs

Invitation to free innovation lunch!

For who: PhDs and postdocs only, IFT and Dept. of Chemistry

Date: Friday 15 March, 10:00 – 12:00

Where: Thormøhlensgate 51, (VilVite 2nd floor)

Learn more about the innovation eco-system in Bergen and how you can utilize this network to  promote your research. VIS (former BTO) will show you examples of exciting innovation projects and how you can pitch your research to succeed.

Enjoy a free lunch, meet new colleagues and maybe start something new? Sign-up here.

NKS inviterer: Periodesystemet for alle

 I 2019 skal vi feire at det er 150 år siden det aller første periodesystemet. 

Kjemikere og andre naturvitere trenger ingen forklaring på hvorfor FN har gjort 2019 til periodesystemets år. Men hva med humanistene og samfunnsviterne? Journalist og forfatter Eivind Torgersen har et bein i hver leir og vil fortelle hvordan skal vi snakke med dem om grunnstoffer og om det periodiske system uten å vekke gammelt ubehag og vonde minner om matteangst og dårlige naturfagkarakterer!  

Påmelding her eller til Louise.bergsjo@uib.no

Velkommen i Auditorium 3  den 19. mars kl.18.

  

  

Next page →