About nkjenView all posts by nkjen

På rektors oppfordring; søk Aker Scholarship

Dette er en super mulighet for alle våre dyktige studenter.

Nettsiden med all informasjon om Aker Scholarship finner dere her: www.akerscholarship.no

Seminar on forensic drug analysis

Aaron Urbas from the National Institute of Standards and Technology will give a seminar on «Combating the New Psychoactive Substance (NPS) Wave with NMR and Raman Spectroscopies»

Tuesday 24th September, 1100-1200

3069/Tripletten

 

Evakuering 3.9

Brannalarmen i dag skyldes at det var kraftig røykutvikling fra kantine-kjøkkenet i 2.etasje.

Vi oppfordrer alle som evakueres til å trekke lengre unna utgangspartiene når vi evakuerer bygget. Brannvesenet måtte inspisere før vi slapp inn igjen.

 

The fire alarm today was due to accident and heavy smoke from the cafeteria-kitchen in 2.floor.

We kindly ask all employees and students to move further away from the doors (and building) when evacuated.

 

Ole Tumyr – brukeransvarlig

 

Hildegunn Almelid – vara brukeransvarlig

 

Valgresultater /election results

For gruppe B ble det avlagt 6 stemmer. Valgt: Zeeshan Muhammad,

1. vara: Christian Sant Gjermestad,
2. vara: Beate Halsvik
3. vara: Morten Tysse

For gruppe D ble det avlagt 15 stemmer, hvorav 4 blanke. Valgt: Kristine Lauve Irgens og Jostein Rossvoll.

1. vara: Nikolai Golten Fiskeseth
2. vara: Camilla Hallanger
3. vara: Angelina Olsen

Guest lecture, Monday May 13th at 13:15-14:00 in room 3069

You are all invited to a guest lecture on Monday May 13th at 13:15-14:00 in room 3069 (Tripletten)

Speaker: Dr. Prathama Mainkar, Council of Science and Industrial Research – Indian Institute of Chemical Technology (CSIR-IICT), Hyderabad, India.

Title: Drug discovery efforts at CSIR-IICT

Godt valg/ happy election

Kandidatene til nytt instituttråd er her :::>

The nominees for the department board:::>

Brannalarm – evakuering 10. april

Brannalarmen i dag var en øvelse – i regi av eiendomsavdelingen.

 

The alarm today was a fire drill  – initiated by Estate and Facilities Management Division

Kandidatene til nye instituttrådmedlemmer/ The candidates to the institute board

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2019-31.07.2020.

Kandidatene er klare. Valget starter 20. mai kl 0900. Se link for mer info.

 

The candidates will be elected  of group B and D for the term 01.08.2019 – 31.07.2020.

The nominees are selected. The election starts at May 20th, 0900.  See link for more info.

Alette disputerer

MSc Løbø Viken

Alette Løbø Viken disputerer fredag 25. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Viscosity and Viscoelastic Properties in Hydrophobically Modified Polymers for Enhanced Oil Recovery». Hurra!

Tid og sted er kl. 10:30 i Stort auditorium på Høyteknologisenteret

Julebord 6. desember kl. 18:00/Christmas party December 6 at 6 pm,

Julebord ved Kjemisk institutt, torsdag 6. desember kl. 18:00/Christmas party at the Department of Chemistry, Thursday December 6 at 6 pm,

Integrerbar – Invitasjon_Julebord_2018

Next page →