Evakuering 3.9

Brannalarmen i dag skyldes at det var kraftig røykutvikling fra kantine-kjøkkenet i 2.etasje.

Vi oppfordrer alle som evakueres til å trekke lengre unna utgangspartiene når vi evakuerer bygget. Brannvesenet måtte inspisere før vi slapp inn igjen.

 

The fire alarm today was due to accident and heavy smoke from the cafeteria-kitchen in 2.floor.

We kindly ask all employees and students to move further away from the doors (and building) when evacuated.

 

Ole Tumyr – brukeransvarlig

 

Hildegunn Almelid – vara brukeransvarlig