Valg på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2020/ Election of members to group B and group D of the Institute Board

Det skal avhodles valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021. Frist for å fremme kandidater til instituttrådet er 20. mars.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil Kristin Farkas veldig gjerne høre fra deg!

 

The candidates will be elected for the term 01.08.2020 – 31.07.2021 and voting starts 18th May at 09:00AM and ends 22th May at 12:00PM. We hereby ask for nominations – deadline 20. March 2020.