About nkjenView all posts by nkjen

Student lab project in green chemistry and processes – France

The Engineering school of Organic and Inorganic Chemistry (ESCOM) in Compiègne, France, is offering internship for a chemistry candidate (undergraduate or graduate students) with strong interest in green chemistry. Basic knowledge of nanomaterials would be appreciated. Contact: Kristin Torp Skogedal, Erasmus Coordinator, Division of Student Affairs, at kristin.skogedal@adm.uib.no

Particle therapy in Bergen – Research and plans for a regional proton center.

Particle therapy has emerged as a promising treatment alternative for many cancer patient groups
and the number of facilities offering this treatment is rapidly increasing worldwide.
In Norway, a planning process for establishing this treatment has been ongoing for several years
and  1-2 centers are planned to be operational within 2022.

For more details; Today - 12.15, "The triplet", = room 3069.
Coffee, tea, and cookies will be served.
Welcome! Knute the Brute

Hvor går grensen for hva som kan beregnes?

Foredragsholder: Daniel Lokshtanov, professor, Universitetet i Bergen

Er det vanskeligere å finne en nål i en høystakk, enn å bekrefte at en nål faktisk er en nål? Er det lettere å finne høy i en høystakk med bind for øynene enn uten? Hvis man trenger å finne en nål i en høystakk, trenger man å lete gjennom hele høystakken? Disse spørsmålene er, utrolig nok, noen av de største og viktigste ubesvarte spørsmålene i informatikk, hvis den som leter er en datamaskin, nålen er en løsning på et beregningsproblem og høystakken er alt som ser ut som en løsning, men ikke er det.

7. februar 2017.  Tidspunkt: 19:00 – 22:00. Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

 

, januar 18, 2017. Category: Møte.

VISTA-midler 2017 – søknadsfrist 1. februar

Utlysninger i 2017 har frist 1. februar og 15. august
For mer informasjon:::>
VISTA calls for applications within the four priority areas:
  1. Exploration,
  2. Improved recovery,
  3. Environment
  4. Future development and operations.

VISTA encourages projects that are relevant to several of the priority areas as well as international exchange and collaboration.

CRISTIN – 31. januar er frist for registrering for 2016

De fleste vitenskapelige publikasjoner vil normalt bli overført til Cristin automatisk,  men det vil alltid være noen som mangler. Til orientering: Det er ca 10 artikler på Kjemisk institutt’s pub-vegg som ikke er registrert i Cristin! Alle forskere må derfor kontrollere i Cristin at egne publikasjoner fra 2016 er korrekt registrert.
Dette har betydning for instituttets økonomi.
Alle vitenskaplige publikasjoner for 2016 må være registrert i Cristin innen 31. januar.
Husk også å inkludere konferansebidrag av ulike kategorier, populær-vitenskaplige publikasjoner og foredrag, bidrag i dagspresse og ellers hva du finner egne poster for i Cristin!

16. januar «Mitt UiB – nye muligheter for undervisning og vurdering» – et kjempenyttig temaseminar

Førstkommende mandag 16. januar kl 10.15 – 12.00 på Lille Auditorium, Høyteknologisenteret:

Antonella Zanna (Matematisk), Audrey Geffen (Bio) og Hans Flaaten (MOF) vil dele sine idéer og erfaringer med bruk av mulighetene i Mitt UiB for undervisning og vurdering.

Det første av en serie Mitt UiB – seminarer som MN vil arrangere for undervisere og studieadministrative. Dette første seminaret er åpent for alle som underviser, men vi inviterer spesielt med tanke på det pågående arbeidet med revisjon av studieprogram og emner.

Fyll inn påmeldingsskjemaet hvis du er interessert i å komme, så bestiller vi kaffe/te:

Påmeldingsskjema

Meld deg på – også om du er knakande flink til å bruke og utnytte mulighetene innenfor Mitt UiB, så skal dette seminaret være svært nyttig også for deg! – for så flink er du ikke enda

3 timers – HMS / 3h HSE seminar

Torsdag 24. november kl 9-12 vil forelesere og teknisk stab 
på Kjemisk institutt gjennomføre eit HMS-seminar med fokus 
på laboratoriepraksis.
Thursday November 24 at 9-12 am, the chemistry department 
will join in a seminar focussed on HSE-issues at the 
laboratory.

 Film – pizza – chill(i)

FilmkveldKFUH16

Med over 100 oppmøtte studenter var film(Mulan)kvelden med KFU stor suksess! 
Et avbrekk i eksamenstiden med pizza og kos.
De koste seg masse. Dette skal de absolutt gjøre igjen.

Russerne KOMMER – ikke, men du kan dra dit de bor.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt.

Senteret eies og finansieres av NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø i fellesskap.

Søk midler fra Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

 

1)      Midler til faglig seminar i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

2)      Midler til PhD-aktiviteter i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

3)      Midler til faglig nettverksbygging 2017-18 – søknadsfrist 15. februar 2017

 

Mer om senteret: http://www.st-petersburg.uio.no/

Ka vil DE bli? – fagdager i kjemi

fagdag1H16

Nå er de her igjen, 24 av byens håpefulle fremtidskjemikere. I dag fra skolene i Arna og Åsane.

Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskolen. Faget er obligatorisk for alle elever. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Kjemisk institutt har deltatt siden oppstarten, og tilbyr fem fagdager pr skoleår for elever på 9. trinn.

Datoer for høsten 2016 er 4., 18., og 25. november.

Faglig leder er Bjørn Grung.

Teknisk leder er Inger J. Fjellanger

Next page →
← Previous page