Brannalarm 12.10.2018 – øvelse

Brannalarmen i dag var en øvelse The fire alarm this morning was a fire drill.

Når brannalarmen går:

  1. Ta med deg verdisaker og gå til nærmeste utgang
  2. Trekk raskt bort fra utgangen slik at alle kommer ut
  3. Gå til samlingsplassen i sør , mellom Realfagbygget og Fysikkbygget
  4. På grunn av  laboratorier i Realfagbygget er det økt brann- og eksplosjonsfare, gå derfor til samlingsplassen

Les oppslag i auditoriene for å bli kjent med rømningsveier og oppmøteplass ved evaluering av bygget.

When the fire alarm sounds:

  1. Take your valuables and go to the nearest exit
  2. Move quickly away from the door so it dosen’t get blocked
  3. Go to the assigned Meeting Place in south ,  between the Science Building and the Physics Building
  4. Realfagbygget contains laboratories which gives the building increased fire- and explosion danger, it is therefore important that you go to the assigned meeting place.