Brannalarm og evakuering 12.10.2018

Dagens brannalarm og evakuering kl 0900 var en av årets to pålagte øvelser i regi av eiendomsavdelingen.

Husk at når alarmen går, er det rake veien ut som gjelder. For de fleste ved instituttet vil det si utgangen mot nord i første etasje. Der har vi og en mellombels samlingsplass.