NKS generalforsamling med (foredrag om) Koronavaksine