Velkommen til Solveig!

Solveig Bakke Vasstveit er tilsatt i administrasjonen ved Kjemisk institutt, med primæroppgaver knyttet til bestillinger. Solveig har hatt i ulike stillinger innen administrasjon og resepsjon på GEO, MN-administrasjonen og MI. Hun studerte på UiB og tok hovedfag i kvartærgeologi i 1996, og jobbet deretter mange år i oljen med overvåking i Nordsjøen, på land med borekroner og vedlikehold av dokumenter i styringssystem.