Category: Uncategorized


Korleis kombinere tradisjonell undervisning med nettundervisning?

I fleire av emna våre kan det vere nyttig å erstatte og/eller komplementere deler av den vanlege undervisninga med studentaktivitet over nettet. Dette kan brukast både til mengdetrening og stoffgjennomgang for utvalde deler av pensum. Program for universitetspedagogikk inviterer denne våren til eit kurs i nettopp How to Design and Teach Blended CoursesKurset UPED63X går over 3 dagar (23. februar, 23. mars og 20. april) og du kan finn lenke for å registrere deg her. For meir detaljert informasjon, sjå tekst.

Sidegjøremål

weightliftingAlle ansatte som har sidegjøremål, dvs bistilling, bierverv, oppdrag eller verv utenom sin stilling ved UiB, plikter å registrere dette i sin mappe i Personalportalen (Paga) under tilleggsinformasjon. Merk at dette gjelder uavhengig av om gjøremålet er lønnet eller ikke, og også uavhengig om den ansatte har eierinteresser tilknyttet sidegjøremålet. Imidlertid er det gjort ganske mange unntak i forhold til dette, så det kan være tidsbesparende å sjekke opp i forhold til UiBs regelsamling.

Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.

Aleinearbeid i risikofylt arbeidsmiljø

HMS-avdelinga ipour samarbeid med jurist ved HR-avdelinga har utarbeid informasjon om begrensning av aleinearbeid i risikofylte arbeidsmiljø. Dette er relevant for oss på Kjemisk institutt. Du finn informasjonen her. Legg spesielt merke det som gjeld studentarbeid.

For studentar med eksperimentelle bacheloroppgåver, kan det unntaksvis vere aktuelt med aleinearbeid innanfor regulær arbeidstid, men først etter grundig opplæring og etter at veiledar har gjort ei risikovurdering.

Vi bør unngå at studentar utfører arbeid aleine om kveldar og i helger i risikofylte arbeidsmiljø.  Dersom masterstudentar må arbeide utanfor arbeidstid, bør minst 2 studentar arbeide sammen og det skal på førehand avtalast med rettleiar/vitskapleg ansvarleg. Når situasjonen er slik at ein ikkje kan unngå aleinearbeid, er det viktig å gjere ei risikovurdering på førehand.

Det er viktig å informere om avgrensingar i forsikringsdekninga for studentane våre og kva ansvar dei har for sjølv å teikne fullforsikring. Dette er spesielt viktig i forhald til studentar som ikkje fell inn under den norske folketrygdeordninga.

2 Vacancies at the Dept. of Chemistry

Pcropped-dhe002_17.09.2013_15_18_14_0.jpgostdoctoral Fellow in experimentally based modelling of colloid transport in porous media.

The position is for a period of 3 years and is associated with the EPOCH project (funded by Statoil through the Academia agreement). In this project, chemists and mathematicians will work together to ensure that the development of the modular simulation tool is suitably anchored to experimentally observed physicochemical pore scale phenomena. For more information, see hereApplication deadline: 1 April 2016.

 

Research fellow (PhD candidate) in computational catalysis and molecular design

The position is for four years (including teaching duties) and is connected to an interdisciplinary project, funded by the Research Council of Norway, on the development of homogeneous catalysts for the conversion of lignin-derived bio-oil to biofuel. For more information, see hereApplication deadline: 8 April 2016.
← Previous page