Kategori: Person


Kavli-Visit to IBM@Zürich and ETH

Many will know that the Kavli prizes are very prestigious awards for the topmost research achievements in nanoscience, astrophysics and neural science, respectively. These prizes are funded and promoted by the Kavli Foundation, and the Foundation is also promoting science and scientific achievements in many other ways. zurichOne example is the Kavli Prize for Nanoscience Symposium – Atomic Force Microscopy: Yesterday, Today and Tomorrow. Co-organized by Det Norske Videnskaps-Akademi and IBM Zürich, 30 Norwegian PhD-students were invited to Zürich to take part in this event, and also to meet and discuss with Nobel prize laureate Gerd Binnig and Kavli prize laureate Christoph Gerber, and other distinguished scientists. From the chemistry department, Malgorzata, Anders and Christian had the good fortune to participate, shown in the picture at the door step of IBM ThinkLab i Rüschlikon!

Franziska is back

FI MSc. Franziska Ihlefeldt is a Phd student from Prof. Mats Tilset’s group (UiO) working in the GreenCAT project  “Design of Green Catalysts for the Conversion of Renewable Resources into Polymers”, led by Erwan Le Roux and funded by NFR. Her project is focusing on the development of N-heterocyclic carbenes of group 8 as catalysts for the copolymerization of epoxides with CO2 . Franziska spent some time in Bergen last fall, and this time around she will have an extended stay at our department, lasting until the end of January next year. Good to have you back!

Velkommen Louise!

Louise Emblem Bergsjø har mastergrad i kjemi fra UiB i 2016.  Hun ansettes som stipendiat i organisk syntese og legemiddelkjemi knyttet til instituttets satsning innen medisinsk teknologi. Louise skal jobbe med syntese av peptid og peptidlignende forbindelser for anvendelse innen molekylær avbilding i et samarbeidsprosjekt med PET-senteret ved Haukeland universitetssjukehus. Bengt Erik Haug og Ole Heine Kvernenes (PET-senteret, HUS) er veiledere.

Velkommen Zeeshan!

Muhammad Zeeshan har mastergrad i organisk kjemi fra Universitetet i Karachi og doktorgrad i organisk kjemi fra NTNU i 2012.  Etter oppnådd PhD har han jobbet som forsker i organisk syntese ved NTNU og ved UiT. Han ansettes som postdoktor i organisk syntese og legemiddelkjemi finansiert av Norges forskningsråd. Han skal jobbe på prosjektet Chartering chemical space of riboswitch ligands – towards future antibiotics som ledes av Ruth Brenk (Institutt for biomedisin, UiB) og Bengt Erik Haug.

Jan Petter goes to Gothenburg

jan_petter_hansen_ny_prefekt_webbJan Petter Hansen, former head of Department of Physics and Technology and one of the promotors for establishing nanoscience as a topic of research and education at UiB, has accepted a position as head (prefekt) of the Department for Space, Earth and Environment (SEE) at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Chalmers has a two-level, faculty-less organization and as of May 1, 2017 SEE is one of altogether 13 departments. While mobility among senior scientific staff is often found wanting in Norway, here is an exception. We wish Jan Petter every success in his new position!

, juni 9, 2017. Category: Person.

Lisbet Sørensen disputerer onsdag 14. juni for ph.d.-graden

lisbet_sorensenAvhandlingen hennes har tittelen “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”. Her demonstrerer Lisbet at hyseegg er spesielt sensitive for oljeforurensning fordi eggene har egenskaper som fører til direkte interaksjon med oljedråper i vannsøylen etter et simulert oljeutslipp. Oljedråper blir fysisk klistret til hysens eggeskall, noe som fører til økt opptak av et stort spenn av giftige oljeforbindelser i hyseembryoet. Eggeskallet til torsk har derimot ikke den samme egenskapen, og unngår derfor i større grad interaksjon med sølt olje. Begge artene blir allikevel sterkt påvirket av giftige oljeforbindelser, og observerte effekter inkluderer hjertefeil og alvorlig deformasjon av ryggrad og kranie. Les mer om avhandlingen her.

Tid og sted for disputas: Onsdag 14. juni kl. 10.30 i Auditiorium 5 (3. etg, Geovit.).

Alexander og Jarle vinn Universitetsforlagets lærebokpris!

Foto: Universitetsforlaget

Jarle S. Diesen (HVL) og Alexander H. Sandtorv er velkjente personar for mange på Kjemisk institutt – Jarle som sensor i mange samanhengar, og Alexander som tidlegare phd-kandidat frå KI og no postdoktor og foreleser ved Portland State University. Dei to er i gang med å skrive lærebok om Moderne organisk kjemi og har blitt tildelt Universitetsforlaget sin lærebokpris! Dette er ein pris for beste lærebokidé og vurderinga er basert på eit prøvekapittel og ei kort skildring av prosjektet. Vi gratulerer og ønskjer lukke til med fortsetjinga av skriveprosjektet!!

Per Bakke er ny dekan på Det medisinske fakultetet

Foto: På høyden

Foto: På høyden

I siste Universitetsstyremøte fekk MOF både nytt navn og ny dekan! Fram til han tek over som dekan, er Per Bakke instituttleiar ved K2, som har ansvar for farmasistudiet. I intervju med På høyden flaggar Per ambisjonar om å gjere «fakultetet til det foretrukne fakultetet i landet for studenter innen medisin, farmasi, odontologi og ernæring.» Han ønskjer også å trekke fakultetet nærare resten av verksemda til universitetet. Vi ser fram imot godt samarbeid!

 

Welcome to Milan


milan

Milan Chhaganlal has accepted a temporary position as engineer at our department, with instrumentation for chromatography as his main responsibility. Milan holds an MSc degree from EMQAL (European Masters in Quality in Analytical Laboratories) and UiB since 2012. He also has a BSc degree in technical chemistry from the University of Lisboa, his home city. Also of interest, Milan has had temporary employment at TCM-Mongstad.

, mai 8, 2017. Category: Person.

Welcome home, Illimar!

Ny stipendiat tilknyttet Kjemisk institutt.

illimarIllimar Rekand har mastergrad i kjemi fra UiB i 2016. Han ansettes som stipendiat finansiert av MOFA med arbeidssted ved Institutt for biomedisin og Kjemisk institutt. Illimar blir tilknyttet prosjektet Chartering chemical space of riboswitch ligands – towards future antibiotics, og skal jobbe med screening og organisk syntese. Ruth Brenk (Biomedisin) og Bengt Erik Haug er veiledere.

, april 7, 2017. Category: Person.
Next page →
← Previous page