Gruppe B – Valg til Universitets- og Fakultetsstyret

universitetsstyretDet skal velges ny representant for gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) til Universitetsstyret. Den som velges blir valgt for ett år, med virkning fra 1. august 2016, og vervet er betalt. Se her for mer informasjon. Til orientering skal det også velges en representant for gruppe B til fakultetsstyret for samme periode – ta kontakt med Ass. fakultetsdirektør Kristin Bakken for ytterligere informasjon.

Dette er viktige verv som det erfaringsmessig er lite konkurranse om. En av årsakene er at det er vanskelig å nå ut med informasjon til gruppen. I tillegg til at det er viktige verv for institusjonen, kan det også være gunstig å ha denne type organisatorisk/strategisk erfaring  på CV-en.