HMS- og strategidag

160613_hmsdag_1Mandag 13. juni heldt Kjemisk institutt ein kombinert HMS- og strategidag på fiskebaren Von Tangen i Sandviken. Litt kummerlige konferansefasilitetar blei meir enn kompensert for av ein flott historisk atmosfære i den gamle fiskehandlerbua. Forsamlinga gav verdifulle bidrag til arbeidsmiljøet gjennom god og humørfyllt innsats i ulike gruppearbeid knytt til uformelle sosiale møteplassar, faglege møteplassar, analysar av kulturen på instituttet samt vurdering av tiltak for betre studiemiljø. Innimellom sjøbein og arbeid blei det også tid til å nyte sommarsol, sjøbris og gamal maritim teknologi!160613_hmsdag_2b