Scenario2030 Allmøte!

Invitasjon til

Allmøte tirsdag 4. oktober kl. 14.15-15.45 i Aud 2 i Realfagbygget

Allmøtet er åpent for alle som ønsker informasjon om bakgrunnen for at dette arbeidet er igangsatt, om prosessen så langt eller som har spørsmål eller synspunkt på fakultetets organisering.

Dagsorden

  1. Fakultetets utfordringer og bakgrunn for Scenario 2030-prosessen v/ Helge K. Dahle
  2. Hva har skjedd så langt i prosessen – og hva er mulige scenarier for fremtidig organisering av fakultetet?
  3. Spørsmål – innspill – diskusjon

Finn mer informasjon her.