Jolegrana er tent!

julegranSå er jolegrana på plass utanfor kopirommet, og Marit og Reidun har tent lysa! Treet er i samsvar med instituttet sitt engasjement innan polymerisering.

Foto: Hardanger Folkeblad

Foto: Hardanger Folkeblad

Dei som eventuelt skulle ønske naturleg gran, kan ta kontakt med ein av instituttet sine PhD-studentar, Olav, som i desse dagar har godt sal frå eigen skog!

Påminning: Alle tilsette på instituttet er invitert til Julelunsj på tysdag klokka 12, på Tripletten. Påmelding på instituttkontoret innan klokka 12 torsdag.