Utlysning av driftsmidler ved Kjemisk

Små driftsmidler

Det kan nå søkes om små driftsmidler. Instituttet har 370 kkr til fordeling. Midlene skal gå til gode, aktive forskere i fast vitenskapelig stilling som ikke har store driftsmidler allerede. Hver tildeling er minst 15 og maksimalt 75 kkr og skal benyttes innen 1. des.

Ekstra driftsmidler til internprosjekt

Driftsmidler til våre internprosjekt er i hovedsak dekket ved:

  • Annuumstildeling (i år: 20 kkr pr UiB-stipendiat)
  • Oppstart + belønningsmidler (i år: 15 kkr for kjemi-MSc, 10 kkr for farmasi-MSc, 8 kkr for lektor-MSc (30 stp oppgave),   20 kkr for PhD)
  • Små driftsmidler (se over).
  • Felles drift med eksternfinansierte prosjekter

For instituttet er det viktig at vi kan tilby MSc-oppgaver innen et bredt spektrum av kjemisk forskning. For å bidra til et driftsgrunnlag for internprosjekter som muliggjør dette, åpnes det for å søke ekstra driftsmidler til MSc- og UiB-PhD-prosjekter. Totalt er det omdisponert 165 kkr til dette formålet for 2017.

Tildeling vil primært bli gitt til MSc-prosjekter hvor det er godtgjort at driftsutgiftene vil klart overgå oppstart + belønningsmidler. Et gitt MSc-prosjekt kan kun gi grunnlag for tildeling i ett kalenderår. MSc-studenten må ha blitt formelt tatt opp til studiet i løpet av 2016. I den grad det er midler igjen etter tildeling basert på MSc-prosjekter, vil det også kunne gis driftstilskudd til UiB-PhD-prosjekter. Det må godtgjøres at driftsutgiftene vil klart overgå annuumstildeling, og PhD-studenten må ha blitt formelt tatt opp til studiet i løpet av 2014-16.

Det kan søkes om både små driftsmidler og ekstra driftsmidler til internprosjekt i samme søknad, men behov og formål må begrunnes separat. Kortfattet søknad (1 side) sendes som vedlegg til epost til vår adm. sjef innen onsdag 15. februar.