FORNY2020 verifiseringsmidler

BTO informerer om at det nå er mulig å søke om FORNY2020 verifiseringsmidlerForskere med aktuelle prosjekter må ta kontakt med BTO så snart som mulig og innen 8. Mars for innledende prosjektdiskusjoner. Mer info herHusk også at tirsdag 6. mars er BTO-dag på KI– da er Elisabeth her. Hun vil gjerne diskutere mulige FORNY-søknader!

170221_forny