Årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 24. mai. Utlysningsteksten kan leses fra uke 12, og fra 12. april kan du opprette en søknad. I år blir følgende søknadstyper lyst ut: FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte. Les mer herlogo_Nyn_rgb

Det er avsatt 500 millioner kroner til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter med start i 2018, med mål å bidra til å skape flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Prosjektene som finansieres skal ha en varighet på 4-5 år, og tildelingen pr prosjekt skal være på mellom 15 og 25 mill. kroner. FRIPRO Toppforsk utgjør trinn 2 av Fellesløft III. Forskningsrådet finansierer, som tidligere, halvparten av beløpet gjennom FRIPRO og institusjonene dekker resten. Det legges opp til å benytte de samme krav, vurderingskriterier og søknadsbehandlingsprosedyre som ved trinn 1. Endelig utvelgelse av prosjekter (med karakter 6 og 7) foretas ved at universitetene velger selv blant de best rangerte prosjektene fra egen institusjon.

En rekke tematiske programmer planlegger utlysinger til samme frist – 24.mai. Dette gjelder f.eks. NANO2021.

Som kjent konkurrerer vi om forskningsmidler for å vinne, ikke for å delta. Det er viktig at søknadene som vi sender inn, er så gode at de kan nå helt opp. Instituttledelsen ønsker å bidra på ulike vis til dette, bl.a. ved å initiere til koordinerte prosesser der dette kan være nyttig.