Populært om vegen frå mikroalgar til polymerar

I desse søknadstider kpodcastan det vere interessant å orientere seg i forhald til ulike kanalar for å formidle vitskap – antan det er til ekspertar eller populærvitskapleg formidling. Eit døme på det siste kan du finne i denne lydmontasjen ( podcast), kor Vidar Jensen gir ei enkel innføring i Idélab-prosjektet sitt. Dersom du også vil ha bilete til forteljinga, kan du ta nettlesaren hit.