Viktig vedtak i Fakultetsstyret

okonomiI møte 4. mai vedtok Fakultetsstyret at det skal opprettes en sentralisert økonomienhet med økonomifaglig styringslinje til fakultetsdirektøren. Den nye enheten vil primært omfatte alle økonomimedarbeidere som i dag har arbeidsplass ved de enkelte instituttene, og vil fordeles over to likeverdige noder (Realfagbygget og Marineholmen).  Det taes sikte på etablering og oppstart av ny enhet fra 1. september 2017. Mer informasjon.