Seminar om patentering – 27. sept.

patentstyret

Patentstyret fra Oslo holder en forelesning for forskere, master- og ph.d.- studenter ved MatNat-fakultetet på onsdag 27. september kl. 10:15-13:00.

Presentasjonen omfatter innføring i patent, varemerke- og designbeskyttelse, verdiskaping med IPR (Intellectual Property Rights), patentinformasjon som informasjonskilde i FoU-planlegging (husk PatentPak!) samt bevissthet om egne og andres rettigheter. Dette er tema som aktuelle for mange på Kjemisk institutt (og ellers på fakultetet vårt).

Seminaret finner sted på Studentsenteret, seminarrom E (45 plasser), og plassbegrensningen gjør at det er nødvendig med påmelding. Påmeldingsfrist er 21. september og skjer her.