Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Universitetsbiblioteket inviterer  til et seminar om åpen tilgang til forskning. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige: * Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. * Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

screensaver19x122012

TID: TORSDAG 26. OKTOBER 10.00-12.00
STED: DRAGEFJELLET SKOLE (DET JURIDISKE FAKULTET), AUD. 4

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arrangementet vil bli strømmet, og er ikke et juksearrangement, påstås det.