NMR-gruppa på nasjonal konferanse

7.-9. mars deltok NMR-gruppen med 5 MSc-studenter og vitenskapelig ansatte på NMR-konferansen MR2018 i Tromsø. Her ble ulike forskningsprosjekter presentert hvor bruk av væske- og fastfase-NMR samt MRI inngår sentralt. Med fullt program av spennende foredragsholdere fra flere land i Europa ble dette en svært lærerik tur. Hovedtalerne var Teodor Parella, Gerhard Wagner og Adam Espe Hansen.

MR2018 var en utrolig lærerik, men ikke minst gøyal konferanse hvor man fikk møte og skape nettverk med topp forskere innen eget fagområde. I tillegg fikk man nyte naturen på Sommarøya og se nordlys danse over himmelen. (Tekst: Merethe B.)