Verden definert på nytt for oss kjemikere og andre naturvitere

Fredag 16. november i Versailles stemte Generalkonferansen for mål og vekt over foreslåtte endringer i SI-systemet. Fra og med 20.mai 2019 trer endringene, som 60 land var med å stemme fram, i kraft. Hele SI-systemet har vært til revidering, og hensikten har vært å knytte alle definisjoner til universalkonstanter (fundamentale fysiske størrelser som har samme verdi under alle forhold, og som ikke endrer seg over tid). Hovedenhetene som har fått nye definisjoner er:

  • Mol– vil bli definert av Avogadros konstant (NA)
  • Kilogram– vil bli definert av Plancks konstant (h)
  • Ampere– vil bli definert av elementærladning (e)
  • Kelvin– vil bli definert av Boltzmanns konstant (k)

Kilde: Justervesenet.no og snl.no, Rapportør: Anne GF.

A massive change: Nations redefine the kilogram.