Bygging av nytt dusj- og garderobeanlegg i RFB, våren 2019

Da er det er endelig klart for oppstart, ombygging og modernisering av dusj & garderobeanlegget i kjelleren, Realfagbygget, til glede for både jobbsyklister og andre ansatte.
Dette innebærer at eksisterende bruk av dusj/garderobe i kjelleren midlertidig må opphøre, f.o.m. dato for byggestart:  1.februar, 2019. Ombyggingen er forventet å ta noen måneder.
Spørsmål om selve ombyggingen kan rettes til prosjektleder ved EiA, Morten Storheim:  90985213.