SPIRE såkornsmidler

Søknadsfrist: mandag 18. februar. 

Du kan nå søke om midler fra SPIRE (Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid).

Dette er relevant for vitenskapelige ansatte og post doktorer ved Kjemisk for å utvikle nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader. Se link for mer informasjon og søknadsskjema.