Besøk av Forskningsrådet – Energiomstilling

Onsdag 13. mars får vi besøk av Birgit Hernes og Katrine Wyller fra Energix-programmet, NFR.

Utlysningen av kompetanseprosjekter (KPN) vil være på hele 160 mill. kroner i 2019. Innvilgningsprosenten i fjorårets KPN-runde var 41%, så her er det gode muligheter!

Sted: Auditorium 2 på RFB.

Workshoptema: Bioressurser, Hydrogen, Geotermi, Havvind, osv.

Påmelding her