Fornybarkonferansen 25. april 2019

Fornybarkonferansen er tilbake som regionens største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av fornybar energi og bærekraftige løsninger. I år kan du også bidra aktivt med innspill til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft».

Årets tema: Grønn verdiskaping innen områder som maritim, havvind, eksport og mye mer.

Konferansen er gratis! Meld deg på her!

Partnerene bak Fornybarkonferansen: Bergen Næringsråd, BKK, DNB, Norsk Klimastiftelse, UiB og Klimapartnere Vestland. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Miljødirektoratet.

Tid: Torsdag 25. april 2019 kl. 08.30 – 16.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 23. april 2019 kl. 10.00
Se programmet!