Fra oljeraffinerier til bioraffinerier

I en fersk artikkel i Forskning.no skrevet av Øystein Rygg Haanæs, slår Tanja Barth fast at mye av det vi i dag bruker sort karbon fra olje og gass til å lage, kan i stedet baseres på grønt karbon fra trær og andre planter.

Raffineriet på Mongstad. (Foto: Marius Dobilas / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskningsgruppen til Tanja har utviklet en prosess som omdanner ligninet fra tremasse til bioolje, som ikke må forveksles med biodrivstoff.  Økonomisk sett vil det være gunstigere å ta ut så mye som mulig i form av spesialkjemikalier som kan brukes i parfyme, medisiner, løsemidler og lignende. Deretter kan vi utvinne råstoff til bioplast, før resten går til drivstoff, som nok er det området som kaster minst av seg. Én nøkkel til raskere og økonomisk mer håndterbar overgang fra fossilt til fornybart kan derfor være å lage bioraffinerier etter modell av dagens oljeraffinerier.