Fægriprisen 2020

Alle artikler som sendes inn til tidsskriftet Naturen i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, er med i konkurransen om Fægriprisen 2020. Fægriprisen er en forfatterpris som oppmuntrer til god, skriftlig populærvitenskapelig formidling innenfor naturvitenskapelige fag. Vinnere av Fægriprisen 2020 blir kunngjort i desember.

Prisen har to kategorier: Hovedprisen har vi valgt å kalle Fægri’s minnepris for populærvitenskapelig formidling i tidsskriftet Naturen  (forkortet til Fægriprisen), og er på 10 000 kr. Den andre kategorien er for studenter (også Ph.D.-studenter!), er på 5000 kr, og har fått navnet Fægri’s studentpris for beste populærvitenskapelige artikkel i tidsskriftet Naturen (forkortet Fægri’s studentpris). Vi, dvs. redaksjonen i Naturen, håper med dette at potensielle forfattere vil være med å konkurrere om Fægriprisen 2020. Spesielt er det et stort ønske om artikler innen kjemiske tema! Vinnerne av prisen vil bli kunngjort av tidsskriftet Naturen og Universitetsforlaget. Forfatterveiledning finnes på Naturen’s hjemmeside.