Finn rett match for Horisont 2020 Green Deal-utlysninger på mandag

Forskningsrådet tilbyr et skreddersydd, virtuelt opplegg for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer og NGOer til å finne rett match for Horisont 2020 Green Deal-utlysninger. Deltakelse på disse matchmaking-dagene er god forberedelse også for deg som planlegger å finne internasjonale partnere under European Research and Innovation Days 22.-24. september.

Om Green Deal
I 2020 lyser EU-Kommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i Green Deal – EUs ambisiøse veikart mot et nullutslippskontinent. Pakken med utlysninger har en verdi på ca. 1 mrd. euro. Utlysningene legger vekt på tverrsektorielt samarbeid for å nå målene.

Program Mandag 7. september

Mer informasjon!