Lunsjmøte med rektorteamene om formidling til vitenskapenes fremme – 24. februar kl. 12

Hvilken rolle bør formidling ha ved Universitetet i Bergen? Med en nært forestående rektorvalgkamp inviterer Selskapet til Vitenskapenes Fremme rektorteamene til et digitalt lunsjmøte om formidlingens stilling ved Universitetet i Bergen. Hvilke planer og perspektiver har de ulike rektorteamene har når det gjelder formidling?

Møteleder: Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende

Du kan følge sendingen på Youtube