Professor Bengt Erik!

Sak 11 på Fakultetstyremøtet 4. februar omhandla

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I LEGEMIDDELKJEMI –

GODKJENNING AV BEDØMMELSE – TILDELING AV OPPRYKK.

Det er ei stor glede å kunne gratulere Bengt Erik Haug med eit vel fortent opprykk!

Bengt Erik

1 kommentar