Velkomen til Henrik!

HenrikSørgård

Henrik Nicolay Sørgård er nylig ansatt som  stipendiat i NMR gruppen med John Georg og Willy som veiledere. Han har «gått gradene» på UiB: Først BSc i kjemi og deretter MSc i kjemi fra Tanja sin gruppe. Masteroppgaven hans omhandlet faselikevekter i  gasshydratsystemer og ble presentert i juni 2015. Den foreløpige tittelen på Henrik sitt ph.d-prosjekt er «An experimental study using NMR/MRI to evaluate solid–liquid interactions in porous media.» Prosjektet inngår i et større samarbeidsprosjekt mellom grupper på Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi.