Velkomen til Elvira!

ElviraElvira García de Jalón Viñegra ansettes som stipendiat i galenisk farmasi med arbeidssted ved Klinisk institutt 2 (MOFA) og Kjemisk institutt. Elvira skal jobbe med syntese og evaluering av peptider og biologiske biomarkører merket med fluoriserende prober for anvendelse innen molekylær avbildning av kreft. Elvira har bachelor grad i kjemi fra Universitetet i Barcelona og mastergrad i kjemi fra UiB i 2015. Veiledere under ph.d.-studiet er Emmet Mc Cormack (K2) og Bengt Erik Haug.