Velkomen Frida!

Frida

Frida Johanne Lundevall vart nyleg tilsett som stipendiat i organisk syntese med Hans-René Bjørsvik som rettleiar. Ho skal arbeide med metodeutvikling og syntese av cytotoksiske sambindingar og positronemisjonstomografi (PET) ”tracers” med imidazol som utgangspunkt. Frida Johanne har teke heile utdanning si ved UiB og leverte masteroppgåva våren 2015. Masteroppgåva omhandla synteser av syklopropaner og vart gjort under rettleiing av Leiv Sydnes.